DYI HDL XUZ Inzone Store

Datong street No.125,Xuzhou
XUZHOU
JIANGSU
Locate on Google map

HN Hengsheng XUZ Central Store

Xuzhou,North Zhongshan Rd No.1
XUZHOU
JIANGSU
Phone : (0086)516-83713866
Locate on Google map

XY XUZ Golden Eagle Store

Xuzhou,North Zhongshan Rd No.2
XUZHOU
JIANGSU
Phone : (0086)516-83600768
Fax : (0086)516-83600768
Locate on Google map

XY XUZ Golden Eagle-people square store

Xuzhou,West Huaihai Rd No.270
XUZHOU
JIANGSU
Phone : (0086)516-83600768
Locate on Google map

© 2014 Longines Watch Co. Francillon Ltd., All rights reserved

Choose your language