Skip to Main Navigation Skip to Content
军旗系列
经典隽永的杰作
探索

军旗系列

浪琴表军旗系列自1957年首次推出后便大获成功。如今,这个隽永的系列依旧推陈出新,呈献多款时计杰作。全系列搭载自动上链机械机芯,对经典表款的拥趸而言,其刚劲有力的风格倍受青睐。种类繁多的表盘样式与尺寸可同时为男士与女士提供合适的选择。

 
其他系列
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.92.6
军旗系列
l4.984.4.92.6
19 种款式
l4-984-4-92-6
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.92.2
军旗系列
l4.984.4.92.2
19 种款式
l4-984-4-92-2
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.72.6
军旗系列
l4.984.4.72.6
19 种款式
l4-984-4-72-6
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.72.2
军旗系列
l4.984.4.72.2
19 种款式
l4-984-4-72-2
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.57.6
军旗系列
l4.984.4.57.6
19 种款式
l4-984-4-57-6
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.57.2
军旗系列
l4.984.4.57.2
19 种款式
l4-984-4-57-2
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.52.6
军旗系列
l4.984.4.52.6
19 种款式
l4-984-4-52-6
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.52.2
军旗系列
l4.984.4.52.2
19 种款式
l4-984-4-52-2
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.21.6
军旗系列
l4.984.4.21.6
19 种款式
l4-984-4-21-6
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.21.2
军旗系列
l4.984.4.21.2
19 种款式
l4-984-4-21-2
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.12.6
军旗系列
l4.984.4.12.6
19 种款式
l4-984-4-12-6
品鉴 Longines 军旗系列 L4.984.4.12.2
军旗系列
l4.984.4.12.2
19 种款式
l4-984-4-12-2