Skip to Main Navigation Skip to Content

运动腕表

<p>运动一直是浪琴表品牌哲学的核心;此系列运动腕表体现品牌对性能和创举的不懈追求。此系列运动腕表糅合优雅线条和精妙技术,赋予时计以无可比拟的效率和精准。</p>

 

<p>钟爱卓越设计者都会对此系列<b>运动腕表</b>青睐有加,皆因其为浪琴表精湛工艺与体育世界邂逅的结晶。康卡斯系列(Conquest)专为钟情于极致优雅的运动爱好者设计,康卡斯潜水系列(HydroConquest)则吸引讲究纯粹风格、超卓性能的潜水者。</p>

  腕表选购 腕表选购
符合您的搜索条件 符合您的搜索条件
品鉴 Longines 康卡斯系列 L3.379.4.98.6
康卡斯系列
l3.379.4.98.6
l3-379-4-98-6
品鉴 Longines 康卡斯系列 V.H.P. L3.319.4.87.6
康卡斯系列 V.H.P.
l3.319.4.87.6
l3-319-4-87-6
品鉴 Longines 康卡斯系列 V.H.P. L3.319.4.87.9
康卡斯系列 V.H.P.
l3.319.4.87.9
l3-319-4-87-9
品鉴 Longines 康卡斯系列 V.H.P. L3.319.4.88.6
康卡斯系列 V.H.P.
l3.319.4.88.6
l3-319-4-88-6
品鉴 Longines 康卡斯系列 V.H.P. L3.319.4.88.9
康卡斯系列 V.H.P.
l3.319.4.88.9
l3-319-4-88-9
品鉴 Longines 浪琴表名匠系列 L2.629.4.51.6
浪琴表名匠系列
l2.629.4.51.6
l2-629-4-51-6
品鉴 Longines 浪琴表名匠系列 L2.629.4.51.7
浪琴表名匠系列
l2.629.4.51.7
l2-629-4-51-7
品鉴 Longines 浪琴表名匠系列 L2.629.4.78.3
浪琴表名匠系列
l2.629.4.78.3
l2-629-4-78-3
品鉴 Longines 浪琴表名匠系列 L2.629.4.78.6
浪琴表名匠系列
l2.629.4.78.6
l2-629-4-78-6
品鉴 Longines 浪琴表名匠系列 L2.673.4.51.6
浪琴表名匠系列
l2.673.4.51.6
l2-673-4-51-6
品鉴 Longines 浪琴表名匠系列 L2.673.4.51.7
浪琴表名匠系列
l2.673.4.51.7
l2-673-4-51-7
品鉴 Longines 浪琴表名匠系列 L2.673.4.78.3
浪琴表名匠系列
l2.673.4.78.3
l2-673-4-78-3