Język

Informacje prawne

1. Postanowienia ogólne

2. Składanie zamówień

3. Ceny i sposób płatności

4. Dostawa

5. Przeniesienie praw własności i ryzyka

6. Odpowiedzialność

7. Prawo właściwe i właściwość sądów

8. Postanowienia różne

9. Prawo do odstąpienia od umowy