close
01
On January 1902, the highly reputed Revue Internationale de l'Horlogerie devoted a major article...
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1879-03-29
30
31
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
01
วันที่ 1 ตุลาคม 1919 เป็น…
02
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ... 
03
วันที่ 3 ตุลาคม 1956 ชื่อ…
04
มีการออกใบแจ้งราคาสินค้า…
05
วันที่ 5 ตุลาคม 2015…
06
Maurice Savoye ประธาน…
07
วันที่ 7 ตุลาคม 1968 มี…
08
วันที่ 8 ตุลาคม 1945 ... 
09
คณะกรรมการตัดสิน Prix de... 
10
วันที่ 10 สิงหาคม 1845…
11
ทีมงาน Longines พร้อม…
12
วันที่ 12 ตุลาคม 2007... 
13
วันที่ 13 ตุลาคม 1981…
14
แทบจะไม่มีการแข่งขัน…
15
วันที่ 15-30 ตุลาคม 1977…
16
วันที่ 16 ตุลาคม 2008…
17
วันที่ 17 ตุลาคม 2007…
18
วันที่ 18 ตุลาคม 1946…
19
วันที่ 19 ตุลาคม 1958…
20
การก่อสร้าง Foyer Longine... 
21
วันที่ 21 ตุลาคม 1942…
22
เอกสารรายละเอียดข้อมูล…
23
Longines มีความภูมิใจ…
24
ปี 2014-2015 ฤดูกาลการ…
25
วารสาร Longines ฉบับ…
26
ก่อนจะมีระบบประกัน…
27
วันที่ 27 ตุลาคม 2007...
28
Longines ได้ตัดสินใจเมื่อ... 
29
ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่…
30
มีใบแจ้งราคาสินค้าระบุ…
31
วันที่ 31 ตุลาคม 1867... 
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
01
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2001…
02
ตั้งแต่แรกเริ่ม Longines…
03
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน…
04
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2012…
05
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2007…
06
เอกสารรายละเอียดข้อมูลจำ…
07
ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ดีๆ…
08
เพื่อฝ่าฟันวิกฤติที่อยู่…
09
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2015…
10
งานมหกรรมสินค้านานาชาติ... 
11
ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 Lon…
12
วันที่ 12 พฤศจิกายน 1991…
13
ในปี 2007 ฤดูกาลแต่งงานขอ…
14
ตามธรรมเนียมแล้ว การแข่ง…
15
การแข่งม้า Longines Globa…
16
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2006... 
17
วันที่ 17 พฤศจิกายน 1924…
18
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2006 …
19
วันที่ 19 พฤศจิกายน 1979...
20
สมาคม Swiss Timing Associ…
21
Auguste Agassiz เดินทางมา…
22
การแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ…
23
ในปี 1894 Longines ย้ายมา…
24
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2015…
25
Longines และพิพิธภัณฑ์ Lo…
26
ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Lon…
27
นาฬิกาที่ผลิตขึ้นซ้ำเป็น…
28
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2002…
29
วันที่ 29 พฤศจิกายน 1950...
30
วันที่ 30 พฤศจิกายน 1918…
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
01
วันที่ 1 ธันวาคม 1926...
02
วันที่ 2 ธันวาคม 2015…
03
นาฬิกา Longines ที่สนาม…
04
นาฬิกาประดับอัญมณีมักมา…
05
วันที่ 5 ธันวาคม 1990…
06
วันที่ 6 ธันวาคม 1937…
07
Longines ยินดีต้อนรับ…
08
โฆษณานี้ปรากฏอยู่ใน…
09
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2014...
10
เมื่อ Jacques David...
11
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม...
12
หนึ่งในบรรดานาฬิกาอัน...
13
ในฐานะผู้จับเวลาอย่างเป็น...
14
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1909...
15
ในช่วงทศวรรษ 1940 Longines...
16
โดยแรกเริ่ม Longines...
17
วันที่ 17 ธันวาคม 2015...
18
วันที่ 18 ธันวาคม 1981...
19
วันที่ 19 ธันวาคม 1987...
20
นาฬิกาข้อมือเรือนทอง...
21
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1...
22
วันที่ 22 ธันวาคม 1931...
23
วันที่ 23 ธันวาคม 1909...
24
วันที่ 24 ธันวาคม 1953...
25
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส...
26
วันที่ 26 ธันวาคม 1929... 
27
วันที่ 27 ธันวาคม 1943...
28
ธรรมเนียมที่ดีงามอย่าง...
29
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน...
30
หลังทราบผลจากโพลสำรวจ...
31
วันที่ 31 ธันวาคม 1867...
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ไม่พบเรื่องราวของวันนี้ กรุณามาเยี่ยมชมใหม่อีกครั้งเร็วๆ นี้

ลากและวางเพื่อค้นหาเรื่องราวความเป็นมาของ Longines
ค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ Longines