Skip to Main Navigation Skip to Content Skip to Social Networks Skip to Bottom Navigation
ร้านค้าออนไลน์
picture ร้านค้าออนไลน์
ผลิตภัณฑ์
picture นาฬิกา
จักรวาลแห่ง Longines
picture จักรวาลแห่ง Longines
เครื่องมือค้นหาร้าน
picture เครื่องมือค้นหาร้าน
บริการลูกค้า
picture บริษัท
 
en en-AU en-GB en-US fr fr-CH de de-CH es it it-CH ko pl zh-Hans zh-Hant ja ru th tr pt

Search

ประวัติความเป็นมา

THE PIONEER SPIRIT LIVES ON

Dive into the fascinating adventures of pioneers that trusted the precision timing of Longines. These courageous women and men have chosen Longines because they were searching the very best tools available in those days. Discover the stories of our pioneers by clicking on the link just below.

ดูเพิ่มเติม

ความเป็นมาของนาฬิกาของฉัน

Longines ได้บันทึกหมายเลขประจำเครื่องของนาฬิกาแต่ละเรือนไว้โดยละเอียดตั้งแต่ปี 1867 ซึ่งหมายความว่า Longines จะสามารถให้บริการอันมีคุณค่าอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ชื่นชอบในแบรนด์ Longines ทั่วโลก ค้นพบ ความเป็นมาของนาฬิกาของฉัน

พิพิธภัณฑ์

ค้นพบ พิพิธภัณฑ์

ปีแล้วปีเล่ากับข้อเท็จจริงปลีกย่อยและยิ่งใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดเรื่องราวของ Longines

Longines

ในปีนี้

ค้นพบ ITY
วันแล้ววันเล่ากับการค้นพบนาฬิกา Longines

Longines

ในวันนี้

ค้นพบ OTD

ไทม์ไลน์

Longines ดำเนินธุรกิจจากฐานที่ตั้งในเมือง Saint-Imier ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ปี 1832 ความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกาของ Longines แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทอย่างมากต่อการสืบทอด ความสง่างาม และประสิทธิภาพ ค้นพบประวัติศาสตร์ของแบรนด์
ค้นพบ ไทม์ไลน์
เพิ่มผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมเปรียบเทียบแล้ว!

โปรดเลือกนาฬิกาอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบนาฬิกาได้ถึงสามแบบ

คุณได้ทำการลบรายการ %REF% ออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
คุณได้ทำการล้างรายการทั้งหมดออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
ความสนใจ

โปรแกรมเปรียบเทียบนี้จำกัดเพียง 3 รายการ

ตกลง

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำรายการนี้ออก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบออกทั้งหมด

ยกเลิก
ตกลง