Skip to Main Navigation Skip to Content Skip to Social Networks Skip to Bottom Navigation
ร้านค้าออนไลน์
picture ร้านค้าออนไลน์
นาฬิกา
picture นาฬิกา
จักรวาลแห่ง Longines
picture จักรวาลแห่ง Longines
เครื่องมือค้นหาร้าน
picture เครื่องมือค้นหาร้าน
บริการลูกค้า
picture บริษัท
 
/en-au /en-gb /fr /fr-ch /de /de-ch /es /it /it-ch /kr /pl /cn /hk /jp /ru /th /tr /pt

Search

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 Longines Watch Co. Francillon Ltd., Rue des Noyettes 8, 2610 Saint-Imier, Switzerland (“Longines Watches” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ให้ความคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจังเป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดการใช้งานได้วางพื้นฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) และอธิบายถึงคุกกี้ที่เราใช้ การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอยู่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านข้อกำหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงทัศนะและทางปฏิบัติของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลนั้นอย่างไรและเราใช้คุกกี้อย่างไร


3. ที่ซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจถูกส่งไปยัง และเก็บไว้ ณ สถานที่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์) หรือสถานที่อื่นภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป


3.2 ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่เราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านแก่ท่าน (หรือในกรณีที่ท่านได้เลือกรหัสผ่านเอง) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องไม่ใช้รหัสผ่านดังกล่าวร่วมกับบุคคลใดๆ


3.3 อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่อาจรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ การส่งข้อมูลใด ๆ เป็นการกระทำโดยความเสี่ยงภัยของท่านเอง ทันทีที่เราได้รับข้อมูลของท่าน เราจะใช้วิธีการและใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข็มงวดในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต


5. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

5.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทลูก บริษัทโฮลดิ้งที่แท้จริงของเรา และบริษัทลูกของบริษัทโฮลดิ้งนั้น ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป


5.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้


5.2.1 ผู้ที่ช่วยเราในการบริหารจัดการเว็บไซต์ (เช่น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่เรา) หรือเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับ Longines Watches ตลอดเวลา


5.2.2 ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ในกรณีดังกล่าวนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ที่จะซื้อหรือผู้ที่จะขายธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว


5.2.3 เพื่อปฏิบัติงานในนามของเรา ตัวอย่าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคำสั่ง การจัดส่งพัสดุ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การให้บริการลูกค้า การส่งไปรษณียร์และอีเมล์ การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือทางการตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การโฆษณาตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม และการให้ผลการค้นหาและลิงก์ (รวมถึงรายการและลิงก์ที่จัดซื้อ) พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา แต่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้ บุคคลเหล่านั้นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเท่าที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้


5.2.4 หาก Longines Watches หรือทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเราถูกถือครองโดยบุคคลภายนอก ซึ่งในแต่ละกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินประการหนึ่งที่จะถูกโอนไป


5.2.5 ถ้าหากเราตกอยู่ภายใต้หน้าที่ที่จำต้องเปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อบังคับใช้หรือให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ของเราและตามสัญญาอื่น ๆ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ Longines Watches หรือบุคคลใด ๆ ในกลุ่มของเรา ลูกค้าของเรา หรืออื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อฉลและลดความเสี่ยงภัยของเครดิต


6. สิทธิของท่าน

6.1 ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมใดๆ เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลของท่านได้ โดยการส่งอีเมล์หรือไปรษณีย์ถึงเรา หรือโดยการเลือกกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลของท่าน โดยจะมีผลนับแต่วันที่ทำการเพิกถอน ท่านสามารถขอข้อมูลว่ามีข้อมูลอะไรของท่านที่กำลังถูกดำเนินการและเพื่อวัตถุประสงค์ใดได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ท่านอาจขอให้ทำการแก้ไข บล็อก หรือลบข้อมูลของท่าน เพื่อการยืนยันสิทธิของท่านและสำหรับคำถามใดๆ ที่ท่านอาจมี โปรดติดต่อเราที่ Longines Watch Co. Francillon Ltd., Rue des Noyettes 8, 2610 Saint-Imier, Switzerland หรือผ่านทาง https://www.longines.co.th/contact


6.2 ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้คุกกี้บางชนิด โปรดดูข้อความข้างล่างเกี่ยวกับคุกกี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้


6.3 เว็บไซต์อาจเชื่อมต่อไปยังหรือมีการเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้โฆษณา หรือบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว ถ้าหากท่านทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้โปรดทราบด้วยว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างก็มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับนโยบายดังกล่าว กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านั้นก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าว


8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

8.1 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำในอนาคตต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกโพสต์ลงในหน้านี้และในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสมจะแจ้งแก่ท่านทางอีเมล์


9. การติดต่อ

9.1 หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราทาง https://www.longines.co.th/contact.

2. ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากท่าน

2.1 เราอาจเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้ :


2.1.1 ข้อมูลที่ท่านให้มาโดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้มาขณะลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ สมัครใช้บริการของเรา โพสต์ข้อมูลลงในเว็บไซต์ หรือขอรับบริการเพิ่มเติม เราอาจขอข้อมูลจากท่านเมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของเรา หรือเมื่อท่านแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์


2.1.2 หากท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บประวัติการติดต่อเหล่านั้น


2.1.3 เราอาจขอให้ท่านตอบแบบสอบถามซึ่งเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยของเรา อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นต้องตอบแบบสอบถามดังกล่าวก็ได้


2.1.4 รายละเอียดในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสถานที่ เว็บบล็อค และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของเราหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และแหล่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชม กรุณาดูข้อความเกี่ยวกับคุกกี้ข้างล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา


4. การใช้ข้อมูล

4.1 เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บไว้ในรูปแบบดังต่อไปนี้


4.1.1 1เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ได้นำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่าน


4.1.2 เพื่อให้ท่านมีข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งท่านร้องขอจากเรา หรือที่เราเห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้มีการติดต่อสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว


4.1.3 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราที่เกิดขึ้นจากสัญญาใดๆที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา


4.1.4 เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารสองทางในบริการของเรา หากท่านประสงค์จะทำเช่นนั้น


4.1.5 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา


4.1.6 เพื่อสร้างและจัดการบัญชีส่วนตัวของท่านที่ Longines Watches.


4.1.7 เพื่อแจ้งผลผู้ชนะในการแข่งขันออนไลน์


4.1.8 เพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบที่เราให้บริการ


4.1.9 เพื่อป้องกันการใช้บริการของเราโดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม


4.1.10 เพื่อส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านต่อการบริการของเรา (ที่ให้บริการโดย Longines Watches หรือบุคคลภายนอกในนามของเรา) ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์โดยรวมต่อ Longines Watches ให้แก่ท่าน


4.2 หากท่านเป็นลูกค้าของเราอยู่ในปัจจุบันนี้ เราจะติดต่อท่านเฉพาะทางอิเล็คโทรนิคเท่านั้น (เช่น ทางอีเมล์ เอสเอ็มเอส แอพพลิเคชั่น) หรือทางจดหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายกันกับสินค้าและบริการที่เคยให้แก่ท่าน


4.3 หากท่านเป็นลูกค้าใหม่และเราได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้ข้อมูลของท่าน เรา (หรือบุคคลภายนอกนั้น) จะติดต่อท่านโดยทางอิเล็คโทรนิค หรือโดยทางจดหมาย ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมให้ติดต่อเท่านั้น


4.4 หากท่านไม่ประสงค์จะให้เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการดังกล่าวนี้ หรือไม่ประสงค์ให้เราส่งรายละเอียดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน (แบบฟอร์มคำสั่ง) หรือติดต่อเราทาง https://www.longines.co.th/contact


4.5 เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล สถิติที่ไม่ใช่สถิติส่วนบุคคล หรือข้อมูลแสดงถึงจำนวนหรือปริมาณหรือกลุ่ม ซึ่งอยู่ในรูปแบบรวมกัน ให้กับพันธมิตรทางการตลาดของเรา ผู้ทำโฆษณาให้แก่เรา หรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย


4.6 เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยจะไม่ได้มีการระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นท่านผ่านทางการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยทั่วไปแล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมผ่านทาง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อไรก็ตามที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรส (IP address) ของท่าน ชื่อผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และโดเมนเนมในทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจราจรของข้อมูลของลูกค้าและการใช้งานของลูกค้า อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่สามารถบ่งชี้ถึงท่านเป็นการส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ และปรับปรุงเว็บไซต์และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในอินเตอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าของเรา กรุณาดูข้อความเกี่ยวกับคุกกี้ด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา และเมื่อใดที่เราจะขอความยินยอมจากท่าน


7. คุกกี้และสปายแวร์

7.1 การใช้คุกกี้และสปายแวร์


7.1.1 เราไม่เคยใช้หรือติดตั้งสปายแวร์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน และเราไม่เคยใช้สปายแวร์ในการเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่าน


7.1.2 เราใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่ติดตั้งในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านโดยบราว์เซอร์ของท่านและใช้ในการเก็บและรักษาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ต่าง ๆ


7.1.3 บราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติแต่จะยอมให้ท่านยกเลิกการยอมรับดังกล่าว เมนูให้ความช่วยเหลือในบราว์เซอร์เกือบทั้งหมดจะแจ้งท่านถึงวิธีการป้องกันบราว์เซอร์ของท่านในการยอมรับคุกกี้ใหม่ ๆวิธีการทำให้บราว์เซอร์แจ้งแก่ท่านเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ และวิธียกเลิกคุกกี้เหล่านี้ ท่านสามารถยกเลิกหรือลบทิ้งคุกกี้ต่างๆ ที่ท่านได้ยอมรับก่อนหน้านี้หากท่านประสงค์จะทำเช่นนั้น


7.1.4 เราแนะนำให้ท่านเปิดการยอมรับคุกกี้ไว้เพื่อที่เราจะได้สามารถเสนอประสบการณ์ที่ดีกว่าบนเว็บไซต์ หากท่านตั้งบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด (รวมทั้งคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนได้


7.1.5 เราได้ติดตั้งคุกกี้บางชนิดไว้ในอุปกรณ์ของท่านและขอแนะนำให้ท่านตกลงกับการใช้คุกกี้นั้น หากท่านไม่ตกลงท่านก็ยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปได้ แต่เว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้บางส่วนหรืออาจไม่สามารถใช้ได้เลย


7.2 เราใช้คุกกี๊ดังต่อไปนี้

7.2.1 คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

(Strictly necessary cookies) คุกกี้ต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของเว็บไซต์และจำเป็นสำหรับท่านในการรับบริการที่สมบูรณ์ตามที่ท่านร้องขอ คุกกี้เหล่านี้รวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเปิดเข้าไปสู่พื้นที่หวงห้ามของเว็บไซต์ได้เป็นต้น


7.2.2 คุกกี้สำหรับฟังชั่นการทำงาน

(Functional cookies) คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้งานของท่านในเว็บไซต์ เช่น ชื่อผู้ใช้ของท่าน ภาษา และภูมิภาคที่ท่ายอยู่ โดยวิธีนี้ เราสามารถปรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อท่านโดยเฉพาะ


7.2.3 คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน

(Performance cookies) คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์เหล่านี้ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์อย่างไร เช่น นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมได้ดูอะไรในเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไป และการเชื่อมต่อที่ท่านติดตาม คุกกี้เหล่านี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน ข้อมูลทั้งหมดจะไม่ระบุถึงตัวบุคคล โดยวิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ได้


7.2.3(i) เราดำเนินการตาม Google Analytics ซึ่งเป็นบริการที่จัดให้โดย Google, Inc. (“Google”) เพื่อที่จะวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่ได้มาโดยGoogle Analytics นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และจะถูกโอนและเก็บโดยGoogleในเซิฟเวอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนการโอนข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกทำให้ไม่สามารถบ่งชี้ถึงที่มาได้โดยการลบไอพีแอดเดรสแปดตัวสุดท้ายของท่านออก หลังจากนั้น Google ถึงจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวในนามของเราเพื่อที่จะประเมินการใช้เว็บไซต์ของท่านเพื่อรวบรวมรายงานกิจกรรมที่กระทำในเว็บไซต์และเพื่อให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต Google จะไม่เชื่อมต่อไอพีแอดเดรสของท่านกับข้อมูลอื่นที่เก็บโดยGoogle ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยการตั้งบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการใช้ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บข้อมูลที่ท่านใช้ (รวมทั้งไอพีแอดเดรสของท่าน) และการดำเนินการต่างๆ โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับบราว์เซอร์ในปัจจุบันของท่านที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านโดยGoogle กรุณาดูที่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.


7.2.3(ii) (ii) สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจากจีนแผ่นดินใหญ่ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เราอาจใช้บริการ Site Monitor จาก Miaozhen Ltd., Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน แทน Google Analytics เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดียวกัน แต่กับเซิร์ฟเวอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หากท่านประสงค์ที่จะปฏิเสธการใช้ Site Monitor บนบราวเซอร์ของท่าน กรุณาดูที่ http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.


คุกกี้สำหรับโซเชียลมีเดีย

(Social media cookies) คุกกี้เหล่านี้ทำให้ท่านสามารถแชร์เนื้อหาในเว็บไซต์กับโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้ (เช่น Facebook, Twitter, Instagram) เราไม่มีการควบคุมคุกกี้เหล่านี้เพราะคุกกี้เหล่านี้ถูกติดตั้งโดยโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เอง


คุกกี้เพื่อการโฆษณา

(Advertisement cookies) คุกกี้เหล่านี้จะทำให้เราสามารถส่งรายการโฆษณาที่จัดทำโดยเฉพาะให้ท่านในเว็บไซต์อื่น บนพื้นฐานของความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ปรากฏขึ้นระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน และข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ


7.2.5(i) เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการโฆษณาตามความสนใจ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการย้ำความสนใจของลูกค้า (Retargeting หรือ Remarketing technology) บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก (“ผู้ให้บริการภายนอก”) ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราของท่าน เช่น


Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com (“Criteo”),
DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, www.doubleclickbygoogle.com, (“DoubleClick”), and
Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
Adform A/S, Copenhagen, Denmark, http://site.adform.com/ (“Adform”)

เราจะสามารถเข้าถึงท่านด้วยโฆษณารายบุคคลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้คุกกี้จะถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ผู้ให้บริการภายนอกหรือ Longines Watches จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เปิดเผยชื่อ ระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราของท่าน การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และด้วยข้อมูลดังกล่าว เราจะสามารถเข้าถึงท่านด้วยโฆษณาที่ถูกปรับตามความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์ของเราบนเว็บไซต์อื่น เช่น หลังจากที่ท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งชุดใดโดยเฉพาะ เทคโนโลยีนี้อาจแสดงข้อมูลอื่นเพิ่มเติมให้แก่ท่านในรูปแบบของโฆษณาในภายหลังในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นของท่าน วัตถุประสงค์เดียวของการใช้เทคโนโลยีนี้คือเพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เข้ากับความสนใจของท่านให้มากที่สุด และทำให้ท่านได้รับข้อมูลจากประสบการณ์การใช้งานออนไลน์มากเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปรับการตั้งค่าของบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ดังกล่าว และลบคุกกี้ที่ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว โปรดพิจารณาลิงก์ดังต่อไปนี้เพื่อการปิดการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก


Criteo: www.criteo.com/privacy
DoubleClick: https://code.google.com/archive/p/google-opt-out-plugin/
Google Analytics Advertising Features: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Facebook: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
Adform: http://site.adform.com/privacy-notice/en

7.2.5(ii) ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบการวิเคราะห์โฆษณา กูเกิ้ล อนาลิติคส์ (Google Analytics Advertising Features) อาจถูกใช้เพื่อการรายงานด้านสถิติและความสนใจ ตลอดจนรายงานความประทับใจต่อระบบงาน

เพิ่มผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมเปรียบเทียบแล้ว!

โปรดเลือกนาฬิกาอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบนาฬิกาได้ถึงสามแบบ

คุณได้ทำการลบรายการ %REF% ออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
คุณได้ทำการล้างรายการทั้งหมดออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
ความสนใจ

โปรแกรมเปรียบเทียบนี้จำกัดเพียง 3 รายการ

ตกลง

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำรายการนี้ออก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบออกทั้งหมด

ยกเลิก
ตกลง