Skip to Main Navigation Skip to Content

Fédération Equestre Internationale (FEI) เป็นผู้รวบรวมรายการการจัดอันดับดังกล่าว

เรากำลังทำการจัดอันดับ

การจัดอันดับโดย Longines

Longines แบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาจากสวิสความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ผู้จับเวลา และผู้สนับสนุนเรือนเวลาอย่างเป็นทางการแก่ Fédération Equestre Internationale (FEI) อีกทั้ง Longines ยังร่วมมีบทบาทการในจัดอันดับโลกของการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางของ FEI

กีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางนั้นเปรียบเหมือนการแสดงถึงความเป็นเลิศและความสง่างามของการกีฬาบนหลังอาชาได้อย่างแท้จริง แต่ละการเคลื่อนไหวจะต้องผสมผสานไว้ด้วยความแม่นยำ ความหลงใหลและความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างนักขี่และม้า คุณภาพที่ได้รับการทดสอบในรายการการแข่งขันระดับสูงทั่วโลก แบรนด์นาฬิกาทรายติดปีกคือผู้สนับสนุนรายสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาบนหลังอาชา เหล่านักขี่ชั้นยอดจากทั่วโลกล้วนร่วมลงประชันฝีมือและไต่ขึ้นสู่อันดับสุดยอดของกีฬาชั้นสูงประเภทดังกล่าว

ด้วยความเกี่ยวเนื่องกับกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Longines ผู้ผลิตเรือนเวลาจากสวิสได้แสดงให้ได้ประจักษ์ถึงความปรารถนาที่จะกระตุ้นความหลงใหลในกีฬาดังกล่าว เช่นเดียวกับความตั้งใจที่จะบรรลุซึ่งความเป็นเลิศเพื่อนำกีฬาบนหลังอาชาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างแท้จริง