Skip to Main Navigation Skip to Content
background customer service

ZALECENIA SPECJALNE

 • POLA MAGNETYCZNE

  Unikaj pozostawiania zegarka w pobliżu źródeł pól magnetycznych, mogą one wpływać niekorzystnie na działanie zegarka.

 • CZYSZCZENIE

  Korzystaj z miękkiej szczoteczki do zębów i wody z mydłem do czyszczenia metalowych bransolet i wodoszczelnych kopert. Następnie opłucz je w słodkiej wodzie i wysusz miękką szmatką.

 • SŁONA WODA

  Zawsze po kontakcie ze słoną wodą spłucz zegarek w wodzie słodkiej.

 • ŚRODKI CHEMICZNE

  Unikaj bezpośredniego kontaktu zegarka z rozpuszczalnikami, detergentami, kosmetykami itp. Mogą one uszkodzić pasek lub uszczelki.

 • WODOSZCZELNOŚĆ

  Poziom wodoszczelności zegarka nie jest gwarantowany raz na zawsze. Na jego szczelność mogą wpływać zużycie uszczelek lub przypadkowe uderzenia. Zalecamy testowanie wodoszczelności w autoryzowanym centrum serwisowym Longines przynajmniej raz w roku.

 • WSTRZĄSY

  Należy unikać narażania zegarka na wstrząsy, w tym nagłe, skokowe zmiany temperatury.

 • TEMPERATURA

  Należy unikać eksponowania zegarka na oddziaływanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 60°C), a także nagłych, skokowych zmian temperatur.

 • ZAKRĘCANA KORONKA

  Przed zanurzeniem zegarka w wodzie upewnij się, że koronka jest zakręcona, aby mieć pewność, że woda nie dostanie się do wnętrza zegarka.

 • ZWYKŁA KORONKA

  Zawsze wciskaj koronkę do pozycji neutralnej, aby mieć pewność, że woda nie dostanie się do wnętrza zegarka.

 • PRZYCISKI CHRONOGRAFU

  Nie korzystaj z przycisków pod wodą. Woda może dostać się do wnętrza zegarka.

 • Więcej informacji uzyskasz w naszej sekcji


  Usługi