ภาษา

จดหมายข่าว

สมัครรับจดหมายข่าวของเราและรับข่าวสารล่าสุดทั้งหมด

* เกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอหรือเหตุการณ์ทั่วไปหรือปรับแต่งตามตัวเลือกและความสนใจที่ระบุหรือคาดการณ์ของฉันผ่านทางอีเมลและยินยอมให้ Longines ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเพื่อจุดประสงค์นี้ตามที่อธิบายเพิ่มเติมในประกาศความเป็นส่วนตัว ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา โดยคลิกลิงก์เลือกที่จะไม่รับในอีเมล

คุณสามารถ ยกเลิกการสมัครที่นี่ รับจดหมายข่าวของเราได้ตลอดเวลา

หากต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อ +41 32 942 54 25 หรือ contact@longines.com