ภาษา
L2.828.4.73.0 Heritage Classic watch
ดูบทความล่าสุด

ความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบอัตโนมัติ

เราจะพูดถึงความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของนาฬิการะบบอัตโนมัติและนาฬิกาควอตซ์ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบอัตโนมัติ 

ความเที่ยงตรงในการจับเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่พึ่งพานาฬิกาข้อมือของตนในการบอกเวลาอย่างถูกต้อง ใช่ว่านาฬิกาทุกเรือนจะมีความเที่ยงตรงเท่าเทียมกัน ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนาฬิกาควอตซ์และนาฬิการะบบอัตโนมัติ เราจะพูดถึงความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของนาฬิการะบบอัตโนมัติและนาฬิกาควอตซ์ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรงของนาฬิการะบบอัตโนมัติ

นาฬิกาจักรกลประกอบด้วยส่วนประกอบมากมาย ตั้งแต่ฟันเฟืองขนาดเล็กไปจนถึงตัวเชื่อม คาน ลาน และสลักเกลียว ทุกส่วนต้องทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เฉกเช่นการเต้นรำที่ผ่านการควบคุมอย่างพิถีพิถัน เมื่อส่วนประกอบขนาดเล็กเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันจะทำให้นาฬิกาทำงานและสร้างพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้นาฬิกาคงความเที่ยงตรง

ในนาฬิการะบบอัตโนมัติระบบจักรกลมาตรฐาน การจับเวลาสามารถมีความผิดพลาดได้ไม่เกินบวกหรือลบ (+/-) 10 วินาทีต่อวัน นาฬิกาจักรกลโดยทั่วไปสามารถบอกเวลาอย่างถูกต้องระหว่าง +/- 5 วินาทีต่อวัน ขณะที่ความเที่ยงตรงของนาฬิกาจักรกลอาจอยู่ในอัตราสูงถึง +/- 3 วินาทีต่อวัน นาฬิกาพร้อมกลไกการทำงานด้วยจักรกลที่ผ่านการทดสอบและรับรองในฐานะโครโนมิเตอร์จะคงความเที่ยงตรงไว้ที่ -4/+6 วินาทีต่อวัน อัตราความเที่ยงตรงที่นำเสนอแก่นาฬิการะบบอัตโนมัติโดยปกติจะอยู่ในอัตราเฉลี่ยระหว่างสองถึงสามวัน 

ความเที่ยงตรงของนาฬิกาจักรกลอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตำแหน่งของนาฬิกา การเคลื่อนไหวของแขนผู้สวมใส่ ตลอดจนอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อม นาฬิกาทุกเรือนมักบอกเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปสองถึงสามวินาทีเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เราลองมาดูปัจจัยเฉพาะที่สามารถส่งผลต่อกลไกการทำงานกัน

"ความเที่ยงตรงของนาฬิกาจักรกลอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตำแหน่งของนาฬิกา การเคลื่อนไหวของแขนผู้สวมใส่ ตลอดจนอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อม นาฬิกาทุกเรือนมักบอกเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปสองถึงสามวินาทีเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เราลองมาดูปัจจัยเฉพาะที่สามารถส่งผลต่อกลไกการทำงานกัน"

ตำแหน่งของนาฬิกา

ตำแหน่งของนาฬิกาอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงของนาฬิกาจักรกลเมื่อไม่มีการสวมใส่บนข้อมือ แรงโน้มถ่วงส่งผลต่อนาฬิกาจักรกลส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในบางตำแหน่ง โดยทั่วไปแล้ววงล้อปรับสมดุลภายในจะถูกปรับด้วยมือเพื่อชดเชยเวลาที่ลดทอนหรือเพิ่มขึ้นเมื่อนาฬิกาอยู่ในบางตำแหน่งขณะสวมใส่ไว้ตลอดวัน นาฬิกาจะถูกปรับตำแหน่งได้ทุกเมื่อระหว่าง 2-8 ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับประเภทของการเคลื่อนไหว ตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ หน้าปัดหันขึ้น เม็ดมะยมชี้ลง (คุณอาจถอดนาฬิกาวางไว้ในกล่องข้างเตียงโดยตะแคงข้างให้เม็ดมะยมอยู่ด้านล่าง) หน้าปัดหันลง และตำแหน่งอื่นๆ ขึ้นอยู่กับว่านาฬิกาถูกวางไว้ในตำแหน่งใดเมื่อมีการถอดออก ตัวอย่างเช่นในเวลากลางคืน ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไป

อุณหภูมิ

อุณหภูมิยังสามารถส่งผลกระทบต่อนาฬิกา เนื่องจากชิ้นส่วนภายในจะเกิดการขยายตัวและหดตัวในสภาวะที่อากาศร้อนและหนาวอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงล้อปรับสมดุล เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากสภาวะความรุนแรงของอุณหภูมิ หลายแบรนด์หันไปใช้วัสดุและการออกแบบอันทันสมัยที่สามารถชดเชยอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปและยังรักษาความเที่ยงตรงให้คงอยู่ โดยปกติแล้วนาฬิกาที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูงมักบอกเวลาช้าลงไป ขณะที่นาฬิกาที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิต่ำมักบอกเวลาที่เร็วขึ้น

พลังงานแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็กสามารถส่งผลกระทบต่อกลไกจักรกล ไม่ควรวางนาฬิกาไว้ใกล้แม่เหล็กเป็นระยะเวลายาวนานโดยเด็ดขาด

กลไกภายในนาฬิกาประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กกล้าขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อนาฬิกาเข้าใกล้กับสนามแม่เหล็ก ประจุแม่เหล็กสามารถดึงดูดชิ้นส่วนดังกล่าวไปในทิศทางต่างๆ อาจส่งผลให้ฟันเฟืองหมุนช้าลงหรือทำให้ส่วนประกอบเหล่านั้นหยุดทำงาน

ลานปรับสมดุลเป็นหัวใจของกลไกอัตโนมัติ และมักเป็นต้นเหตุของปัญหาเมื่อนาฬิกาอยู่ใกล้กับสนามแม่เหล็ก ลานปรับสมดุลเป็นลานขดขนาดเล็กอันซับซ้อนที่ส่งผลให้วงล้อหมุนไปและกลับในอัตราเฉพาะต่อชั่วโมง ถือเป็น "จังหวะการเต้นของหัวใจ" ของกลไกการทำงาน จากนั้นพลังงานจากลานดังกล่าวจะถูกส่งกระจายไปทั่วกลไกการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาและส่งกำลังให้กับส่วนประกอบทั้งหมด สนามแม่เหล็กสามารถนำมาใช้ในการลดอัตราการกวัดแกว่งและเพิ่มอัตราความถี่หลังจากนั้น

การกระแทก

การกระแทกอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนาฬิการะบบอัตโนมัติอาจส่งผลต่อส่วนประกอบของกลไกจักรกล ขอแนะนำให้ถอดนาฬิกาก่อนเล่นกีฬาที่มีการปะทะ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั้งอย่างรุนแรงโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับสนามแม่เหล็กแล้ว การกระแทกยังสามารถส่งผลเสียต่อลานปรับสมดุลเนื่องจากมันเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในความเร็วที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับส่วนประกอบอื่นๆ เมื่อนาฬิกาได้รับการกระแทก จังหวะการเต้นของหัวใจของวงล้อสมดุลอาจหยุดชะงัก

เวลา

กลไกจักรกลอาจมีความเที่ยงตรงต่างกันเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อนาฬิกามีอายุมากขึ้นสารหล่อลื่นและน้ำมันภายในอาจลดลงเช่นเดียวกับรถยนต์ เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นการทำงานร่วมกันของคานและฟันเฟืองอาจไม่ราบรื่นเหมือนเคย ส่งผลให้ความเที่ยงตรงลดลงไปเล็กน้อย เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องปกติหลังจากผ่านไปหลายปี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีข้อแนะนำให้นำนาฬิกาเข้าศูนย์บริการทุก 5 ปีโดยประมาณเพื่อคงความเที่ยงตรง

ด้วยนวัตกรรมและวัสดุใหม่ๆ นาฬิกาสามารถปกป้องตัวมันเองจากแรงกระแทก สนามแม่เหล็ก และอุณหภูมิที่เลวร้ายในบางระดับ กลไกการทำงานที่ประกอบด้วยลานปรับสมดุลซิลิคอน (หรือ ซิลิเซียม) มีคุณสมบัติในการต้านสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเสถียรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ กลไกดังกล่าวทำให้การจับเวลามีความเที่ยงตรงมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มอัตราความเสถียร คอลเลคชั่นอย่าง Longines Spirit, Record และอีกหลายรุ่นต่างใช้ลานปรับสมดุลซิลิคอนภายในกลไกระบบอัตโนมัติ

เมื่อเปรียบเทียบกันนาฬิกาควอตซ์ดูจะมีความเที่ยงตรงสูงกว่านาฬิกาจักรกล เนื่องจากนาฬิกาควอตซ์ประกอบด้วยแผงวงจรไฟฟ้าและให้พลังงานโดยแบตเตอรี ขณะที่การตัดสินใจเลือกระหว่างนาฬิกาจักรกลและนาฬิกาควอตซ์ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคล กลไกทั้งสองยังคงมอบความเที่ยงตรงมากพอให้คุณปฏิบัติภารกิจได้ตรงต่อเวลาและพร้อมสำหรับเริ่มต้นวันใหม่

Automatic Watches