Γλώσσα

Legal Terms

2. Τι είναι τα cookies, ποια χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε;

3. Τι είναι τα εικονοστοιχεία και οι προσθήκες κοινωνικών μέσων, ποια χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε;

4. Σε ποια βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί;

5. Για πόσον καιρό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί;

6. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί;

7. Σε ποιον αποκαλύπτουμε και μεταφέρουμε τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί;

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

9. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;