Μετάβαση στο κύριο μενού περιήγησης Μετάβαση στο περιεχόμενο
background customer service

Διεθνής εγγύηση

Διεθνής εγγύηση

Το ρολόι LONGINES® που διαθέτετε περιλαμβάνει εγγύηση από την Longines Watch Co. Francillon Ltd* για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.

Η Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. σας παρέχει, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς, εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για όλα τα μοντέλα των ρολογιών Longines ® και εγγύηση πέντε (5) ετών για τα αυτόματα ρολόγια που αγοράστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα εγγύηση.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και προσκομίζοντας το έγκυρο πιστοποιητικό εγγύησης, θα έχετε το δικαίωμα να επισκευάσετε οποιοδήποτε ελάττωμα χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση που οι επισκευές δεν είναι κατάλληλες για αποκατάσταση προβλημάτων στη χρήση του ρολογιού LONGINES που διαθέτετε, η Longines Watch Co. Francillon Ltd εγγυάται την αντικατάστασή του με ρολόι LONGINES ίδιων ή παρόμοιων χαρακτηριστικών. Η εγγύηση για το ρολόι αντικατάστασης λήγει είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την ημερομηνία αγοράς του ρολογιού που αντικαταστάθηκε.

Βρείτε την εγγύησή σας

Εισαγάγετε τον αριθμό εγγύησης και τον αριθμό αναφοράς ρολογιού σας για να βρείτε τις πληροφορίες της εγγύησής σας. Μόνο για ρολόγια που αγοράστηκαν μετά τον Ιούλιο του 2020.

Λάβετε υπόψη ότι

Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το πιστοποιητικό εγγύησης που εσωκλείεται με το ρολόι σας Longines® κατά την αγορά φέρει ημερομηνία, καθώς επίσης είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένο και σφραγισμένο από επίσημο κατάστημα λιανικής πώλησης της Longines®.

Η Longines Watch Co. Francillon Ltd, δεν θα δεχτεί εγγύηση για ρολόγια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
ΥΓ: Διαβάστε προσεκτικά τη διεθνή εγγύησή μας στο εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης.

Χειρόγραφη κάρτα πιστοποιητικού εγγύησης από τον λιανοπωλητή

1 Σφραγίδα/αυτοκόλλητο από τον λιανοπωλητή, χειρόγραφη ημερομηνία αγοράς, αριθμός μοντέλου και αριθμός κάσας/σειριακός αριθμός.

Χειρόγραφη κάρτα πιστοποιητικού εγγύησης με σφραγίδα ή αυτοκόλλητο από τον λιανοπωλητή

2 Σφραγίδα/αυτοκόλλητο από τον λιανοπωλητή, χειρόγραφη ημερομηνία αγοράς, αυτοκόλλητο με τον αριθμό μοντέλου και αριθμός κάσας/σειριακός αριθμός.

Χειρόγραφη ή σφραγισμένη κάρτα εγγύησης με την ημερομηνία αγοράς από τον λιανοπωλητή

3 Σφραγίδα/αυτοκόλλητο από τον λιανοπωλητή, χειρόγραφη ημερομηνία αγοράς, προεκτυπωμένος αριθμός μοντέλου και αριθμός κάσας/σειριακός αριθμός.

Η παραπάνω εγγύηση κατασκευαστή:

  • είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε εγγύηση μπορεί να παρέχεται από τον πωλητή, για την οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη,
  • δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του αγοραστή έναντι του πωλητή, ούτε άλλα υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχει ο αγοραστής έναντι του πωλητή.


  • Η εξυπηρέτηση πελατών της Longines Watch Co. Francillon Ltd εξασφαλίζει την τέλεια συντήρηση του ρολογιού LONGINES που διαθέτετε. Εάν το ρολόι σας χρειάζεται φροντίδα, απευθυνθείτε σε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της LONGINES ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της LONGINES, όπως αναφέρεται στη συνημμένη λίστα: Μπορούν να εγγυηθούν υπηρεσίες σέρβις σύμφωνα με τα πρότυπα της Longines Watch Co. Francillon Ltd.

Η παρούσα εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει:

  • - τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
  • τη φυσιολογική φθορά και γήρανση (π.χ. γδαρμένο κρύσταλλο, αλλοίωση του χρώματος και/ή του υλικού σε μη μεταλλικά λουράκια και αλυσίδες, όπως δέρμα, υφάσματα, καουτσούκ, απόσπαση της επένδυσης),
  • τυχόν ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του ρολογιού που προκύπτει από μη φυσιολογική/κακή χρήση, έλλειψη φροντίδας, αμέλεια, ατυχήματα (χτυπήματα, βαθουλώματα, σύνθλιψη, θραύση κρυστάλλου, κ.λπ.), εσφαλμένη χρήση του ρολογιού και μη τήρηση των παρεχόμενων οδηγιών χρήσης από την Longines Watch Co. Francillon Ltd,
  • έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν π.χ. από χρήση, μη λειτουργία, ελαττώματα ή έλλειψη ακρίβειας του ρολογιού LONGINES,
  • διαχείριση του ρολογιού LONGINES από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (π.χ. για αντικατάσταση μπαταρίας, σέρβις ή επισκευές) ή το οποίο έχει τροποποιηθεί από την αρχική κατάστασή του πέραν του ελέγχου της Longines Watch Co. Francillon Ltd.

Οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση εναντίον της Longines Watch Co. Francillon Ltd, π.χ. για ζημιές πέραν της ανωτέρω περιγραφόμενης εγγύησης, αποκλείεται ρητά, εκτός από τα υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχει ο αγοραστής εναντίον του κατασκευαστή.

Πώς μπορώ να βρω τον αριθμό εγγύησής μου;
Στην κάρτα εγγύησης Longines

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό εγγύησης στο πίσω μέρος της κάρτας εγγύησης Longines.
Εμφανίζεται κάτω από τον κωδικό QR.

Πώς μπορώ να βρω τον αριθμό αναφοράς του ρολογιού μου;
Στην Κάρτα εγγύησης Longines

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό αναφοράς του ρολογιού σας στο πίσω μέρος της Κάρτας εγγύησης Longines.
Ξεκινά με «L» ακολουθούμενο από 8 ψηφία.

Στο ρολόι σας Longines

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό αναφοράς του ρολογιού σας πάνω στο ρολόι σας Longines. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι χαραγμένος στο εξωτερικό μέρος στο καπάκι της κάσας. Ξεκινά με «L» ακολουθούμενο από 5 ψηφία.

Πώς μπορώ να βρω τον σειριακό αριθμό του ρολογιού μου;
Στην κάρτα εγγύησης Longines

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό στο πίσω μέρος της κάρτας εγγύησης. Πρόκειται για έναν μεμονωμένο 8-ψήφιο αριθμό, χαραγμένο στο καπάκι της κάσας.

Στο ρολόι σας Longines

Κάθε ρολόι Longines έχει έναν ατομικό αριθμό (5 έως 8 ψηφία) χαραγμένο στο καπάκι της κάσας, ή στον μηχανισμό για παλαιότερα μοντέλα. Εάν είναι στον μηχανισμό, σας συνιστούμε να το κάνει ένας ωρολογοποιός/κοσμηματοπώλης.