Μετάβαση στο κύριο μενού περιήγησης Μετάβαση στο περιεχόμενο
background customer service

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΕΡΒΙΣ

01 customer service watch diagnostic partial service 700x600

1

Διαγνωστικό

Ανάλυση της φυσικής κατάστασης του ρολογιού και ταυτοποίηση του μοντέλου ρολογιού από τον μοναδικό σειριακό αριθμό του.

01 customer service watch diagnostic partial service 700x600
02 customer service watch dismantling case partial service 700x600

2

Αποσυναρμολόγηση της κάσας και του μηχανισμού

Άνοιγμα της κάσας και αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων της (γυαλί, καπάκι, στεφάνη, διάφορες φλάντζες, κ.λπ.) και διαχωρισμός του μηχανισμού.

02 customer service watch dismantling case partial service 700x600
03 customer service watch washing case partial service 700x600

3

Καθαρισμός της κάσας

Καθαρισμός της κάσας με εμβάπτιση σε ειδικά προϊόντα τα οποία επιτρέπουν επεξεργασία με υπερήχους.

03 customer service watch washing case partial service 700x600
04 customer service watch assembling case partial service 700x600

4

Συναρμολόγηση της κάσας και του μηχανισμού

04 customer service watch assembling case partial service 700x600
05 customer service watch casing up partial service 700x600

5

Τεχνικός και αισθητικός τελικός έλεγχος

Τελικός έλεγχος με επιθεώρηση των τεχνικών λειτουργιών και αισθητικής εμφάνισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Longines.

05 customer service watch casing up partial service 700x600