<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-52DKJGF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Taal
Garantie

Garantie

Vind uw garantie

Voer uw garantienummer en de referentie van uw horloge in om informatie over de garantie te vinden. Alleen voor horloges gekocht na juli 2020.

warranty-card

Internationale Garantie

Wij bij LONGINES zijn blij dat uw keuze is gevallen op een horloge uit onze collectie, een waardige vertegenwoordiger van de knowhow van ons merk die is voortgekomen uit ons streven naar technische perfectie en tijdloze elegantie.

La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. biedt u een garantie van vierentwintig (24) maanden op alle horlogemodellen van LONGINES®, geldig vanaf de aankoopdatum van het horloge. Voor automatische horloges die vanaf 1 januari 2021 zijn aangeschaft, geldt een garantie van vijf (5) jaar, onder de in deze garantie uiteengezette voorwaarden. Een internationale garantie van 24 maanden dekt gebreken met betrekking op het materiaal en fabricagefouten bij alle metalen en niet-metalen horlogebanden.

De internationale LONGINES garantie dekt de gebreken in het materiaal en fabricagefouten die reeds aanwezig waren ten tijde van levering van het gekochte LONGINES horloge (“de gebreken”). De garantie is uitsluitend geldig indien het garantiecertificaat volledig is ingevuld en voorzien is van een datum door een officiële LONGINES dealer ('geldig garantiecertificaat'). Gedurende de garantieperiode heeft u op vertoon van uw geldige garantiecertificaat recht op kosteloze reparatie van de gebreken. Indien uw LONGINES-horloge niet zodanig hersteld kan worden dat normaal gebruik ervan mogelijk is, garandeert LONGINES Watch Co. Francillon Ltd dat uw horloge zal worden vervangen door een LONGINES horloge met dezelfde of gelijke kenmerken. De garantie op het vervangende horloge eindigt bij het verstrijken van de garantie op het vervangen horloge.

LET OP:

De garantie is alleen geldig als het garantiecertificaat dat met uw Longines® horloge is meegeleverd tijdens de aankoop gedateerd is, volledig en correct ingevuld en gestempeld is door een officiële Longines®-dealer.

Longines Watch Co. Francillon Ltd, zal geen enkel horloge onder garantie accepteren dat niet overeenkomt met deze voorwaarden.
PS: Lees aandachtig onze internationale garantievoorwaarden in onze gebruiksaanwijzing.

Stempel/sticker van het verkooppunt, handgeschreven aankoopdatum, modelnummer en kast/serienummer.

Warranty stamp 1
Warranty stamp 2
Warranty stamp 3

DEZE FABRIEKSGARANTIE:

  • staat los van een eventueel door de verkoper te verstrekken garantie, die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de verkoper valt;
  • laat de rechten van de koper jegens de verkoper onverlet, evenals eventuele overige bepalingen van dwingend recht voor de koper jegens de verkoper.


De klantenservice van Longines Watch Co. Francillon Ltd staat garant voor het perfecte onderhoud van uw LONGINES horloge. Als uw horloge moet worden nagekeken, ga dan naar een officiële LONGINES dealer of een geautoriseerd LONGINES Service Center, die u op onze website www.longines.com kunt vinden. Zij waarborgen een serviceniveau dat voldoet aan de door Longines Watch Co. Francillon Ltd gehanteerde normen.

DEZE FABRIEKSGARANTIE DEKT NIET:

  • de levensduur van de batterij;
  • normale slijtage en veroudering (bijvoorbeeld krassen op de kast en/of het glas; veranderingen in kleur en/of het materiaal van de kasten en banden en niet-metalen banden gemaakt van leer, textiel, rubber; PVD coating; bronzen kleur);
  • beschadigingen aan enig onderdeel ten gevolge van abnormaal ruw gebruik, achteloosheid, nalatigheid, ongelukken (stoten, deuken, verpletting, krassen veroorzaakt door het wisselen van de band, e.d.), oneigenlijk gebruik van het horloge en niet-nakoming van de door LONGINES Watch Co. Francillon Ltd verstrekte gebruiksaanwijzingen;
  • indirecte of gevolgschade ten gevolge van bijv. het gebruik, niet-functioneren, gebreken of onnauwkeurigheid van het LONGINES horloge;
  • het behandelen van het LONGINES horloge door onbevoegden (bijvoorbeeld om de batterij te vervangen, onderhoud of reparaties) of het veranderen van de originele staat van het horloge onafhankelijk van LONGINES Watch Co. Francillon Ltd.

Eventuele vorderingen jegens LONGINES Watch Co. Francillon Ltd voor bijvoorbeeld aanvullende schadevergoeding naast de hierboven genoemde garantie worden hierbij expliciet uitgesloten, met uitzondering van eventuele bepalingen van dwingend recht voor de koper jegens de fabrikant


service-warranty

Servicegarantie

Wij bieden 24 maanden garantie op alle onderhoudswerkzaamheden. In geval van defecten die onder deze garantie vallen, zullen wij naar eigen goeddunken en kosteloos alle losgeraakte onderdelen repareren of vervangen en/of de gebrekkige werking verhelpen die door onze klantenservice als zodanig werd vastgesteld. Alle andere rechten voortvloeiend uit een gebrekkige uitvoering worden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage (zoals de batterij, lederen horlogeband, enz.) en schade veroorzaakt door ongelukken of onzorgvuldig gebruik. Deze garantie vervalt in geval van handelingen uitgevoerd door partijen die niet door Longines zijn geautoriseerd.

Certificate - rectangular

Certificaat van echtheid

Ontdek de geschiedenis van mijn horloge.

Ontdek al onze diensten!