Skip to main navigation Skip to content

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de levering aan u van een van de producten die vermeld staan op de website http://www.longines.com/en-nl. Lees deze Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u producten van deze website bestelt. U dient te begrijpen dat u door één van onze producten te bestellen, gebonden bent door deze Algemene Verkoopvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

1.2 Deze website wordt beheerd door The Swatch Group (Netherlands) B.V., Kennedyplein 8, 5611 ZS Eindhoven ("wij", "ons", "onze"). Telefoon: +31 (0) 40 219 99 99. Mail: e-commerce@longines.nl. Wij zijn in Nederland als bedrijf geregistreerd onder KvK-nummer: 14635506. Ons btw-nummer is NL001326399.B01. The Swatch Group (Netherlands) B.V. is een gelieerde vennootschap van The Swatch Group Ltd., Biel, Zwitserland.

1.3 Ondanks dat onze website met grote zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud hiervan. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle prijzen, productspecificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van eventuele foutieve plaatsing.

2. UW STATUS

2.1 Door een bestelling te plaatsen via onze website, garandeert u dat:

2.1.1 U wettelijk bevoegd bent bindende contracten aan te gaan; en

2.1.2 U ten minste 18 jaar oud bent.

3. AANKOOP VAN PRODUCTEN, BESTELPROCES

3.1 Een bestelling in onze online boutique zal worden beschouwd als een aanbod om producten te kopen.

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen. Dit houdt echter niet in dat uw bestelling is geaccepteerd. Bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en beschikbaarheid van de bestelde producten en diensten.

Beschrijvingen van producten en diensten zijn geldig op de datum van publicatie, maar kunnen worden gewijzigd. Beschikbaarheid van producten en diensten kan zonder waarschuwing gewijzigd worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in print of afbeeldingen.

Wij behouden het recht om identiteit en gegevens met betrekking tot creditcards te verifiëren om fraude te voorkomen.

De bestelling wordt bevestigd door u per e-mail een orderbevestiging te sturen. Deze orderbevestiging wordt als bindend contract beschouwd.

3.2 Indien bestelde producten niet beschikbaar zijn, stellen we u per e-mail op de hoogte en bieden we u de optie te wachten totdat het product uit voorraad beschikbaar is of de bestelling te annuleren.

3.3 Het contract heeft alleen betrekking op die producten waarvan levering door ons is bevestigd in de orderbevestiging. Wij zullen niet verplicht zijn enige andere producten te leveren die mogelijk deel uitmaakten van uw bestelling, totdat de levering van deze producten is bevestigd in een afzonderlijke orderbevestiging.

4. PRIJS EN BETALING

4.1 De prijs van een product is zoals weergegeven op deze website, behalve indien er sprake is van een duidelijke fout. Wanneer u een product van deze website koopt, dient u de prijs zoals weergegeven (die inclusief BTW is tegen de huidige tarieven) te betalen.

4.2 Prijzen zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen, maar veranderingen gelden niet voor bestellingen waarvoor u al een order heeft geplaatst.

4.3 Onze online boutique biedt een groot aantal producten en diensten en ondanks onze beste inspanningen is het altijd mogelijk dat prijzen van producten of diensten onjuist zijn vermeld. We verifiëren prijzen als onderdeel van onze verzendprocedure en indien de juiste prijs van een product lager is dan in onze online boutique vermeld, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht. Indien de juiste prijs hoger is dan vermeld in onze online boutique zullen wij contact met u opnemen voor overleg voordat het product wordt verzonden of wij zullen de bestelling weigeren en u op de hoogte brengen van de weigering.

4.4 We zijn niet verplicht u het product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren – ook als de orderbevestiging al verstuurd is – wanneer de foutieve prijs duidelijk en onmiskenbaar is en door u in alle redelijkheid herkend had kunnen worden als een foutieve prijs.

4.4.1 Prijzen in onze online boutique worden weergegeven in Euro en zijn inclusief BTW tegen de huidige tarieven en bezorgingskosten (volgens de bestelling en orderbevestiging).

4.4.2 Wij behouden het recht de prijzen in onze online boutique op ieder moment te wijzigen.

4.4.3 U kunt betalen middels de volgende betalingsmogelijkheden:

4.4.3.1 Creditcard (Visa, Mastercard)

4.4.4 Betalingen met creditcard worden onderworpen aan validatiecontroles en moeten worden geautoriseerd door de kaartuitgever. De persoonsgegevens van de creditcard houder kunnen eventueel met dergelijke derden worden gedeeld voor zover noodzakelijk om dergelijke controles uit te voeren. Indien de uitgever van de kaart een betaling aan ons weigert te autoriseren, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering. Wij kunnen de levering uitstellen tot de volledige betaling is ontvangen. Wij kunnen het contract schriftelijk beëindigen met onmiddellijke ingang wanneer u niet heeft betaald voor de gegeven einddatum.

5. PRE-ORDER

LONGINES biedt de mogelijkheid om producten te bestellen vóór hun commerciële lancering en distributie op de markt (“LONGINES Pre-order Product”) op haar eigen e-commerce website. Het plaatsen van een Pre-order betekent dat u een LONGINES Pre-Order Product reserveert en een aanbetaling of de volledige prijs van het LONGINES Pre-Order Product betaalt dat op een toekomstige datum beschikbaar zal zijn. Door een Pre-order te plaatsen, krijgt u voorrang op het LONGINES Pre-Order Product zodra het beschikbaar is.

Deze optie is beperkt tot specifieke LONGINES-producten. Indien beschikbaar, wordt de Pre-order-optie uitdrukkelijk vermeld op de LONGINES-productwebpagina van elk relevant LONGINES-product.

Pre-orders zijn onderworpen aan de Verkoopvoorwaarden en de volgende voorwaarden:

5.1 We kunnen naar eigen goeddunken beslissen voor welk LONGINES-product de Pre-order-optie van toepassing is.

5.2 De LONGINES Pre-order Producten zijn slechts in beperkte hoeveelheden of gedurende een beperkte tijd beschikbaar. U erkent dat we uw Pre-order mogelijk niet kunnen uitvoeren vanwege beperkte hoeveelheden of de beperkte tijd.

5.3 Pre-order is beperkt tot één (1) LONGINES Pre-order Product per Pre-order en staat los van elke andere productaankoop.

5.4 Uw Pre-order vormt een aanbod om te kopen onder deze Verkoopvoorwaarden.

5.5 Om uw Pre-order in te dienen, dient de aanbetaling (inclusief btw en eventuele verzendkosten) of de volledige prijs (inclusief btw en eventuele verzendkosten) die op de betalingspagina worden vermeld, direct te worden voldaan.

5.6 U ontvangt van ons een automatische ontvangstbevestiging van uw online Pre-order.

5.7 We bevestigen de acceptatie van uw aanbod tot aankoop in een afzonderlijk bericht door u een bevestiging van de pre-order-acceptatie per e-mail te sturen en dit vormt een bindend contract tussen u en ons.

5.8 In deze e-mail waarin de acceptatie van uw aanbod tot aankoop wordt bevestigd, informeren wij u over het volgende:

5.8.1 De datum waarop het LONGINES Pre-order Product beschikbaar is voor verzending;

5.8.2 De instructies voor het betalen van een eventueel resterend bedrag;

5.8.3 De termijn waarbinnen u het openstaande saldo van de LONGINES Pre-order Productprijs dient te betalen, indien van toepassing. De betaling vindt plaats via uw LONGINES-account, via een link naar een online beveiligd betalingsplatform dat we u ter beschikking kunnen stellen.

5.9 De betaling van een aanbetaling of de volledige vooruitbetaling geeft u geen recht op enige vorm van korting of rente.

5.10 Na bevestiging van uw aanbetaling heeft u de mogelijkheid om uw Pre-order per e-mail te annuleren binnen de door ons vooropgestelde betalingstermijn. Het niet tijdig betalen van het openstaande saldo van de LONGINES Pre-order Productprijs leidt automatisch tot de annulering van uw Pre-order.

5.11 In het geval van vooruitbetaling van de volledige prijs, heeft u de mogelijkheid om uw Pre-order per e-mail te annuleren vóór de verzenddatum van de Pre-order zoals aan u aangegeven. Na verzending van het Product kan de Pre-order niet worden geannuleerd. Dit laat onverlet uw herroepingsrecht zoals vermeld onder artikel 8 van deze Verkoopvoorwaarden.

5.12 Het LONGINES Pre-order Product wordt pas verzonden nadat de volledige betaling is ontvangen.

5.13 Indien, om welke reden dan ook, het LONGINES Pre-order Product dat u vooraf heeft besteld niet beschikbaar is, zal LONGINES u onmiddellijk per e-mail informeren over de annulering van het verkoopcontract.

5.14 In geval van annulering door een van de partijen in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, wordt het betaalde bedrag, exclusief rente, voor zover wettelijk toegestaan, aan u terugbetaald.

5.15 In geval van annulering van uw Pre-order door LONGINES in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, en voor zover wettelijk toegestaan, heeft u geen recht op enige compensatie of rechtsmiddelen, behalve op de terugbetaling van Pre-order kosten.

6. LEVERING

6.1 We zullen de datum van verzending (inclusief Track & Trace-nummer) bevestigen door u een bericht van verzending te sturen. Levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 5 werkdagen na datum van betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op het moment van bestelling.

6.2 Het afleveradres is zoals vermeld in de orderbevestiging. Wij leveren uitsluitend binnen Nederland. Uit praktische overwegingen kunnen we verschillende producten van dezelfde bestelling in delen leveren. Wij stellen u hier middels een bericht van op de hoogte.

6.2.1 Indien wij ons niet aan de geschatte leverdatum zoals vermeld in de orderbevestiging kunnen houden, nemen we contact met u op om u een voorstel voor een nieuwe leverdatum te doen. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe leverdatum en we u het product of de producten niet binnen 30 dagen vanaf de oorspronkelijke betaaldatum kunnen leveren, kunt u de bestelling annuleren en ontvangt u het volledige bedrag van de bestelling retour.

7. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

7.1 De eigendom van de producten wordt op u overgedragen na ontvangst van de volledige betaling met betrekking tot de producten of - indien dit later is - de levering van de producten aan u. Indien u deze Algemene Verkoopvoorwaarden schendt, kunnen we eventuele geleverde producten op enig moment voordat de eigendom op u wordt overgedragen terughalen.

8. HERROEPINGSRECHT

8.1 U heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

8.2 De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

8.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via post of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier.

Contactgegevens:
The Swatch Group (Netherlands) B.V.
T.a.v. Longines Online Retouren
Kennedyplein 8
5611 ZS Eindhoven
Nederland

E-Mail: e-commerce@longines.nl

8.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.5 Alleen nieuwe, ongedragen producten mogen, samen met de garantiekaart en in de originele verpakking, worden geretourneerd. Retourzendingen van producten waarvan de verzegeling is verbroken, worden niet geaccepteerd. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten welke op maat zijn gemaakt – met uitzondering van horloges met een stalen band – of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

8.6 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug. We kunnen kosten in rekening brengen voor waardeverlies van geleverde producten, als het waardeverlies het gevolg is van onnodig gebruik van producten.

8.7 Wij betalen u terug zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

8.8 U dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8.9 De directe kosten van het terugzenden van de producten worden door ons vergoed wanneer u gebruik maakt van onze ophaalservice voor retouren binnen Nederland. Zo niet, zijn de directe kosten van het terugzenden van de producten voor uw rekening. Wij raden u aan om gebruik te maken van pakketpost met Track & Trace, aangetekende post of een verzekeringservice. Indien het pakket vermist raakt op zijn weg naar ons, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Mede om deze reden raden wij u aan gebruik te maken van onze ophaalservice.

8.10 U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

9. DEFECTE PRODUCTEN

9.1 Op grond van de wet moeten alle producten die u via deze website bestelt aan de overeenkomst beantwoorden.

9.2 Indien u een product aan ons retourneert anders dan op grond van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 7 (bijvoorbeeld omdat u het contract tussen u en ons hebt ontbonden of ons in overeenstemming met artikel 10.3 hebt laten weten dat u niet akkoord gaat met een wijziging in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enig ander beleid van ons en/of omdat u stelt dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt), zullen we het geretourneerde product onderzoeken en u binnen een redelijke tijd per e-mail op de hoogte stellen van onze bevindingen. Indien u recht heeft op terugbetaling dan zullen we het geld dat we van u hebben ontvangen via dezelfde methode terugbetalen als waarmee het aankoopbedrag oorspronkelijk is betaald.

9.3 Producten die u retourneert vanwege een defect zullen volledig worden terugbetaald.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Onze aansprakelijkheid in verband met enig product dat via onze online boutique is gekocht, is –ongeacht de grondslag van de vordering - beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product.

10.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies van inkomen of opbrengsten, verlies van business, winstderving of verlies van contracten, verlies van voorziene besparingen, verlies van gegevens, verspilling van management- of kantoortijd of voor enige andere indirecte of gevolgschade al dan niet voortkomend uit of veroorzaakt door een onrechtmatige daad, tekortkoming of anderszins, zelfs indien deze te voorzien was.

10.3 Dit artikel 9 omvat of beperkt op generlei wijze onze aansprakelijkheid;

10.3.1 Voor overlijden of (letsel)schade waarvoor wij aansprakelijk zijn op grond van artikel 185 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

10.3.2 Indien u een consument bent, krachtens artikel 24 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

10.3.3 Voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of tot onze bedrijfsleiding behorende ondergeschikten; of

10.3.4 Met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid waarvoor wij onze aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht niet kunnen uitsluiten.

11. DIVERSEN

11.1 Overdracht van rechten en verplichtingen. Het contract tussen u en ons is bindend voor u en onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Het is u niet toegestaan het contract of uw rechten en/of plichten onder het contract zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen. U verleent ons hierbij uw toestemming om een of meer van onze verplichtingen of rechten onder het contract tussen u en ons geheel of gedeeltelijk uit te besteden of over te dragen aan een derde, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere gelieerde vennootschappen van The Swatch Group (Netherlands) B.V. Indien u een consument bent en het niet eens bent met een overdracht dan kunt u het contract te allen tijde ontbinden, tenzij de overdracht plaatsvindt in verband met de overdracht van onze onderneming waartoe zowel de verplichtingen als de rechten onder het contract behoren.

11.2 Kennisgevingen. Kennisgevingen aan u kunnen naar het e-mail- of postadres worden verstuurd dat u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling.

11.3 We hebben het recht deze Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen. U bent gebonden door het beleid en de Algemene Verkoopvoorwaarden die gelden op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij wijzigingen in het beleid of deze Algemene Verkoopvoorwaarden vereist zijn door de wetgeving of een overheidsinstantie (in welk geval een dergelijke wijziging van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst).

12. TOEPASSELIJK recht en bevoegde rechter

12.1 Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de tussen ons gesloten overeenkomsten voor de aankoop van producten via deze online boutique zal Nederlands recht van toepassing zijn. Elke onenigheid die ontstaat uit het contract tussen u en ons en deze Algemene Verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Eindhoven, Nederland. Deze laatste zin is niet van toepassing indien u deze overeenkomst aangaat als consument.

13. Klachtenregeling

13.1 Wij beschikken over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

13.3 Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

13.4 U dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.