ภาษา

แอมบาสเดอร์และบุคคล

ทูตแห่งความสง่างามของ LONGINES

ทูตกีฬาของ LONGINES