Skip to Main Navigation Skip to Content
background customer service

ค่าบริการ

ประกาศราคาแนะนำ Baht
ข้ลมูลจำเพาะ ค่าบริการ
บำรุงรักษา
Baht
ค่าบริการ
ขั้นพื้นฐาน
Baht

ควอตซ์

2 หรือ 3 เข็ม + ระบบปฏิทิน Icon for 2 หรือ 3 เข็ม + ระบบปฏิทิน 7 400 2 900
2 หรือ 3 เข็ม + ระบบปฏิทิน 100 ปี VHP 8 900 2 900
โครโนกราฟ (ระบบจับเวลา) Icon for โครโนกราฟ (ระบบจับเวลา) 11 000 2 900
เปลื่ยนแบตเตอรี่ - 800 -

ไขลาน

ทุกรุ่น 8 200 2 900

ออโต้เมติก

2 หรือ 3 เข็ม + ระบบปฏิทิน (ยกเว้นกลไกหมายเลข L599, L600, L601) Icon for 2 หรือ 3 เข็ม + ระบบปฏิทิน (ยกเว้นกลไกหมายเลข L599, L600, L601) 8 900 2 900
โครโนกราฟ (ระบบจับเวลา) Icon for โครโนกราฟ (ระบบจับเวลา) 14 500 2 900

ลบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

- ไม่มีค่าใช้จ่าย -

ปรับค่าความเที่ยงตรง

- ไม่มีค่าใช้จ่าย -

อื่นๆ

ระบบข้างขึ้นข้างแรม (Moon phase) + ระบบปฏิทินประจำปี Icon for ระบบข้างขึ้นข้างแรม (Moon phase) + ระบบปฏิทินประจำปี 8 200 2 900
ระบบเข็มดีดกลับ (Retrograde) + กลไกหมายเลข L599, L600, L601 Icon for ระบบเข็มดีดกลับ (Retrograde) + กลไกหมายเลข L599, L600, L601 8 900 2 900
เครื่อง วินเทจ (Vintage) ถึงปี 1985 - ราคาประเมิน -
การขอใบรับรอบความเป็นของแท้ - 4 500 -

รายการราคา

ประกาศราคาแนะนำนี้เฉพาะเป็นราคา Baht และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วเท่านั้น แต่ไม่รวมค่าขนส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภายใต้การดำเนินการ ค่าบริการ
บำรุงรักษา
ค่าบริการ
ขั้นพื้นฐาน
การประเมินและการพิสูจน์ตัวตนของนาฬิกา Check Check
การแยกเครื่องออกจากตัวเรือนนาฬิกา Check Check
การแยกชิ้นส่วนตัวเรือน Check Uncheck
การขัดตัวเรือนและสาย (ตามความเหมาะสม) Check Uncheck
ทำความสะอาดตัวเรือนและสาย (ตามความเหมาะสม) Check Check
การถอดแยกส่วน หรือเปลี่ยนตัวเครื่องนาฬิกา Check Uncheck
การแยกชิ้นส่วนตัวเครื่องนาฬิกา Check Uncheck
การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องนาฬิกา Check Uncheck
ประกอบและหยอดน้ำมัน อีกทั้งเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด Check Uncheck
เปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับนาฬิกาควอตซ์ Check Check
ประกอบชิ้นส่วนตัวเรือนโดยเปลี่ยนอะไหล่ที่มีความจำเป็นเพื่อประกันการกันน้ำ Check Check
ประกอบเครื่องเข้ากับตัวเรือนนาฬิกา Check Check
การตรวจสอบความเรียบร้อยตามมาตรฐานของ Longines Check Check
การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของ Longines Check Check
การตรวจสอบการกันน้ำ (ตามความเหมาะสม) Check Check
รับประกันหลังรับบริการเป็นเวลา Check Check
ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้รวมอยู่กับค่าบริการ มีค่าใช้จ่ายต่างหาก มีค่าใช้จ่ายต่างหาก

รายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการจะปรากฎในใบประเมินราคา

 
 
 

บริการลูกค้า - ค่าบริการบำรุงรักษา

บริการลูกค้า - การฟื้นฟูสภาพ

บริการในทั่วโลกของ Longines

ค้นหาศูนย์บริการ

หาตำแหน่งของฉัน