ภาษา
รับประกันและความถูกต้อง

รับประกันและความถูกต้อง

ข้อมูลประวัติของนาฬิกา Longines.

ใบรับรองนาฬิกาแท้

ค้นหาการรับประกันของคุณ

โปรดป้อนหมายเลขการรับประกันและหมายเลขอ้างอิงของนาฬิกา และดูข้อมูลการรับประกันของคุณ สำหรับนาฬิกาที่ซื้อหลังจากเดือนกรกฎาคม 2020 เท่านั้น.

warranty-card

การรับประกันทั่วโลก

LONGINES รู้สึกยินดีที่ท่านให้ความไว้วางใจและเลือกนาฬิกาของลองจินส์ แบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผสมผสานความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกา รวมถึงกลไกและนวัตกรรมของสมัยใหม่ ผสมผสานงานออกแบบอันหรูหราคลาสสิกLa Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.* มอบการรับประกันยี่สิบสี่ (24) เดือนสำหรับนาฬิกา LONGINES ® ทุกรุ่นและการรับประกันห้า (5) ปีสำหรับนาฬิกากลไกอัตโนมัติที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021

การรับประกันระหว่างประเทศของ LONGINES ครอบคลุมความชำรุดบกพร่องของวัสดุและการผลิตที่มีอยู่ในขณะส่งมอบนาฬิกา LONGINES ที่ถูกซื้อ (“ความชำรุดบกพร่อง”) การรับประกันจะมีผลบังคับใช้หากใบรับประกันลงวันที่และกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ LONGINES เท่านั้น (“ใบรับประกันที่มีผลสมบูรณ์”) ในช่วงระยะเวลาการรับประกันและการแสดงใบรับประกันที่มีผลสมบูรณ์ ท่านมีสิทธิได้รับการซ่อมแซมความชำรุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่นาฬิกา LONGINES ของท่านไม่สามารถได้รับการซ่อมให้กลับมาสู่สภาพการใช้งานตามปกติได้ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. มีความยินดีจะทดแทนนาฬิกาของท่านด้วยนาฬิกา LONGINES เรือนใหม่ที่เหมือนกันหรือที่มีคุณลักษณะคล้ายกันจำนวนหนึ่งเรือน การรับประกันของนาฬิกาเรือนทดแทนจะสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาการรับประกันของนาฬิกาเรือนที่ถูกทดแทน

โปรดทราบว่า

การรับประกันจะมีผลก็ต่อเมื่อใบรับรองการรับประกันที่แนบมากับนาฬิกา Longines® ของคุณเมื่อซื้อมีการลงวันที่ กรอกรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง และประทับตราโดยร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของ Longines®

Longines Watch Co. Francillon Ltd จะไม่ยอมรับภายใต้การรับประกันนาฬิกาใดๆ ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขเหล่านี้
ปล.: โปรดอ่านการรับประกันระหว่างประเทศของเราโดยละเอียดในคู่มือการใช้งานของเรา/p>

internationalWarranty.warrantyCardPicto.Step1

1/3

ตราประทับ/สติกเกอร์จากผู้ค้าปลีก วันที่ซื้อที่เขียนด้วยลายมือ รุ่น n° และหมายเลขตัวเรือน/หมายเลขซีเรียล

  • เป็นอิสระจากการรับประกันใดที่อาจจะได้รับจากผู้ขายซึ่งเป็นผู้รับผิดรับชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรับประกันดังกล่าว

  • ไม่ส่งผลกระทบประการใดต่อสิทธิของผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขาย หรือต่อสิทธิที่จำเป็นอื่นซึ่งผู้ซื้ออาจจะมีต่อผู้ขาย

บริการสำหรับลูกค้าของ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. ดูแลการบำรุงรักษานาฬิกา LONGINES ของท่านโดยสมบูรณ์ หากจำเป็นต้องได้รับการดูแล มอบนาฬิกาของท่านให้แก่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ LONGINES หรือ ศูนย์บริการ LONGINES ที่ได้รับอนุญาตซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของเราที่ www.longines.com ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตสามารถรับประกันการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานของ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

  • อายุของแบตเตอรี่

  • การสึกหรอตามปกติและการเสื่อมสภาพ (ยกตัวอย่างเช่น รอยขีดข่วนบนตัวเรือนและ/หรือกระจก การเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุ ตัวเรือน สายนาฬิกาและสายสร้อยที่ไม่ใช่โลหะ อาทิ หนัง ผ้า ยาง การเคลือบผิว PVD เฉดสีบรอนซ์)

  • ความเสียหายต่อส่วนใดของนาฬิกาอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม/ในทางที่ผิด การขาดการดูแล การละเลย อุบัติเหตุ (การกระแทก รอยบุบ การทำลายโดยสิ้นเชิง กระจกแตก ฯลฯ) การใช้งานนาฬิกาอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

  • ความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าประการใดอันมีสาเหตุจากการใช้งาน การไม่ทำงาน ควาาชำรุดบกพร่อง หรือ การขาดความแม่นยำของนาฬิกา LONGINES

  • นาฬิกา LONGINES ที่อยู่ในความดูแลของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (ยกตัวอย่างเช่น สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ บริการ หรือ การซ่อมแซม) หรือที่สภาพดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลงและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.


ข้อเรียกร้องอื่นต่อ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. ยกตัวอย่างเช่น สำหรับความเสียหายเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในการรับประกันฉบับนี้จะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้ง ยกเว้นสิทธิที่จำเป็นซึ่งผู้ซื้อสามารถยืนยันต่อผู้ผลิตได้


การรับประกันบริการ

เรารับประกันการซ่อมบำรุงทุกประเภทเป็นระยะเวลา ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องภายใต้การรับประกันนี้ เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่หลุดออกมาทั้งหมดให้ตามวิจารณญาณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และ/หรือแก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดซึ่งได้รับการยืนยันจากฝ่ายบริการลูกค้าของเรา สิทธิอื่นๆ ทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการทำงานที่ผิดพลาดของช่างนาฬิกาจะไม่รวมอยู่ภายใต้การรับประกัน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสื่อมสภาพตามปกติ (เช่น แบตเตอรี่ สายนาฬิกาหนัง ฯลฯ) และความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการไม่ดูแลเอาใจใส่ การรับประกันนี้จะกลายเป็นโมฆะหากมีการดำเนินการกับนาฬิกาโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Longines

service-warranty

ใบรับรองนาฬิกาแท้

ค้นพบประวัตินาฬิกาของฉัน

ค้นพบบริการทั้งหมดของเรา