ภาษา
วิธีดูแล

วิธีดูแล

เลือกวันที่ซื้อนาฬิกาหรือวันสุดท้ายที่นำนาฬิกาเข้ารับบริการ และท่านจะรู้ว่าเพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องนำนาฬิกาของท่านเข้ารับบริการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ:

ความถี่ในการซ่อมบำรุง

คู่ มือการใช้งาน

ค้นหาคู่มือการใช้งานสำหรับนาฬิกาของคุณ

โปรดกรอกชื่อนาฬิกา หมายเลขอ้างอิง หรือหมายเลขคาลิเบอร์เพื่อค้นหาคู่มือการใช้งาน.

ServiceWarranty illustration
ServiceWarranty
trad recycling
technical-infrormations-and-recommendations-image-alt

ข้อมูลทางเทคนิคและคำแนะนำ

เพื่อรักษาประสิทธิภาพและความทนทานของนาฬิกา ช่างนาฬิกาของเราได้จัดทำคำแนะนำหลายประการ

ค้นพบ

ความถี่ในการซ่อมบำรุง

ค้นพบว่าทำไมคุณจึงต้องนำเครื่องเข้ารับบริการเป็นประจำ

ค้นพบบริการทั้งหมดของเรา