Skip to Main Navigation Skip to Content

คำแนะนำพิเศษ

 • สนามแม่เหล็ก

  หลีกเลี่ยงการวางนาฬิกาไว้ใกล้แหล่งแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของนาฬิกา

 • การทำความสะอาด

  ใช้แปรงสีฟันกับน้ำสบู่ทำความสะอาดสายนาฬิกาโลหะและตัวเรือนที่กันน้ำ แล้วจึงล้างด้วยน้ำเปล่า และใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดให้แห้ง

 • น้ำเค็ม

  หากนาฬิกาสัมผัสกับน้ำเค็ม ให้ล้างด้วยน้ำจืดเสมอ

 • สารเคมี

  พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้นาฬิกาสัมผัสสารตัวทำละลาย ผงซักฟอก น้ำหอม เครื่องสำอาง ฯลฯ โดยตรง เพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้สายนาฬิกา ตัวเรือน หรือซีลเสียหาย

 • การกันน้ำ

  คุณสมบัติการกันน้ำของนาฬิกาไม่สามารถรับประกันได้ตลอดไป คุณสมบัติอาจเสื่อมถอยได้เมื่อซีลเสื่อมสภาพหรือนาฬิกาถูกกระทบกระเทือน ขอแนะนำให้นำนาฬิกาเข้ารับการตรวจสอบการกันน้ำทุกปี ณ ศูนย์บริการ Longines ที่ได้รับอนุญาต

 • การกระทบกระเทือน

  หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนต่อนาฬิกา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน

 • อุณหภูมิ

  หลีกเลี่ยงการนำนาฬิกาไปอยู่ในที่ร้อนจัดหรือหนาวจัด (ต่ำกว่า 0°C หรือ 32°F หรือสูงกว่า 60°C หรือ 140°F) หรือที่ๆ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกะทันหัน

 • เม็ดมะยมแบบ Screw-down

  หากต้องการนำนาฬิกาลงน้ำ ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ขันเม็ดมะยมให้แน่นแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในกลไก

 • เม็ดมะยมหลัก

  กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในกลไก

 • ปุ่มกดโครโนกราฟ

  ไม่ควรใช้ปุ่มกดใต้น้ำ เพราะอาจทำให้น้ำเข้าไปในกลไกได้

 • กรุณาติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


  บริการ