Skip to Main Navigation Skip to Content Skip to Social Networks Skip to Bottom Navigation
ร้านค้าออนไลน์
picture ร้านค้าออนไลน์
ผลิตภัณฑ์
picture นาฬิกา
จักรวาลแห่ง Longines
picture จักรวาลแห่ง Longines
เครื่องมือค้นหาร้าน
picture เครื่องมือค้นหาร้าน
บริการลูกค้า
picture บริษัท
 
en en-AU en-GB en-US fr fr-CH de de-CH es it it-CH ko pl zh-Hans zh-Hant ja ru th tr pt

Search

คำแนะนำพิเศษ

 • สนามแม่เหล็ก

  หลีกเลี่ยงการวางนาฬิกาไว้ใกล้แหล่งแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของนาฬิกา

 • การทำความสะอาด

  ใช้แปรงสีฟันกับน้ำสบู่ทำความสะอาดสายนาฬิกาโลหะและตัวเรือนที่กันน้ำ แล้วจึงล้างด้วยน้ำเปล่า และใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดให้แห้ง

 • น้ำเค็ม

  หากนาฬิกาสัมผัสกับน้ำเค็ม ให้ล้างด้วยน้ำจืดเสมอ

 • สารเคมี

  พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้นาฬิกาสัมผัสสารตัวทำละลาย ผงซักฟอก น้ำหอม เครื่องสำอาง ฯลฯ โดยตรง เพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้สายนาฬิกา ตัวเรือน หรือซีลเสียหาย

 • การกันน้ำ

  คุณสมบัติการกันน้ำของนาฬิกาไม่สามารถรับประกันได้ตลอดไป คุณสมบัติอาจเสื่อมถอยได้เมื่อซีลเสื่อมสภาพหรือนาฬิกาถูกกระทบกระเทือน ขอแนะนำให้นำนาฬิกาเข้ารับการตรวจสอบการกันน้ำทุกปี ณ ศูนย์บริการ Longines ที่ได้รับอนุญาต

 • การกระทบกระเทือน

  หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนต่อนาฬิกา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน

 • อุณหภูมิ

  หลีกเลี่ยงการนำนาฬิกาไปอยู่ในที่ร้อนจัดหรือหนาวจัด (ต่ำกว่า 0°C หรือ 32°F หรือสูงกว่า 60°C หรือ 140°F) หรือที่ๆ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกะทันหัน

 • เม็ดมะยมแบบ Screw-down

  หากต้องการนำนาฬิกาลงน้ำ ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ขันเม็ดมะยมให้แน่นแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในกลไก

 • เม็ดมะยมหลัก

  กดเม็ดมะยมกลับเข้าที่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในกลไก

 • ปุ่มกดโครโนกราฟ

  ไม่ควรใช้ปุ่มกดใต้น้ำ เพราะอาจทำให้น้ำเข้าไปในกลไกได้

 • กรุณาติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


  บริการ
เพิ่มผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมเปรียบเทียบแล้ว!

โปรดเลือกนาฬิกาอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบนาฬิกาได้ถึงสามแบบ

คุณได้ทำการลบรายการ %REF% ออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
คุณได้ทำการล้างรายการทั้งหมดออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
ความสนใจ

โปรแกรมเปรียบเทียบนี้จำกัดเพียง 3 รายการ

ตกลง

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำรายการนี้ออก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบออกทั้งหมด

ยกเลิก
ตกลง