Skip to Main Navigation Skip to Content

ส่งและซ่อมบำรุงนาฬิกาของฉัน

cs-deposit-ssmw-banner

หากต้องการส่งนาฬิกา Longines ของคุณให้แก่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อดูแลรักษาหรือซ่อมแซม เรามีบริการจัดส่งฟรีให้กับคุณ

ใช้สิทธิ์จากบริการนี้โดยติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะส่งซองพร้อมพัสดุชำระค่าส่งสำเร็จให้แก่คุณ

เพื่อใช้สิทธิ์รับประกัน อย่าลืมแนบบัตรรับประกันหรือสำเนาเอกสารไว้พร้อมกันด้วย

กรุณากรอกแบบฟอร์มที่แนบมาให้ในพัสดุและจัดส่งให้แก่เราพร้อมกับนาฬิกาของคุณ

จากนั้นส่งพัสดุผ่านจุดบริการ FedEx ที่ใกล้ที่สุด พัสดุรับประกันสำหรับนาฬิกาหนึ่งเรือนเท่านั้น

บริการนี้จัดให้เฉพาะในภาคพื้นทวีปอเมริกาสำหรับผู้ที่ครอบครองนาฬิกา Longines ไม่ได้จัดขึ้นสำหรับศูนย์บริการเพื่อส่งนาฬิกาให้แก่บุคคลอื่น

หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อเราที่หมายเลข 877-839-5224 หรือที่ sgcst@swatchgroup.com
เวลาทำการ: จันทร์ถึงศุกร์ 8:00 AM - 6:00 PM EST

ฝ่ายบริการลูกค้า Longines


กรอกแบบฟอร์ม
  • สั่งบรรจุภัณฑ์ด้วยแบบฟอร์มออนไลน์

  • รับพัสดุซึ่งมีบรรจุภัณฑ์จาก Longines อยู่ภายใน

  • กรอกแบบฟอร์มและนำนาฬิกาใส่ในบรรจุภัณฑ์

  • Take the pre-paid package to the closest FedEx office* * do not drop in a FedEx Express location / mailbox

  • นาฬิกาได้รับการตรวจวิเคราะห์ที่สำนักงาน Longines

  • ส่งใบเสนอราคา

    หากนาฬิกายังอยู่ในระยะประกัน คุณไม่จำเป็นต้องแสดงความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร