Skip to Main Navigation Skip to Content
background customer service

การรับประกันระหว่างประเทศ

การรับประกันระหว่างประเทศ

LONGINES รู้สึกยินดีที่ท่านให้ความไว้วางใจและเลือกนาฬิกา ของลองจินส์ แบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผสมผสานความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกา รวมถึงกลไกและนวัตกรรม ของสมัยใหม่ ผสมผสานงานออกแบบอันหรูหราคลาสสิก La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.* มอบการรับประกันยี่สิบสี่ (24) เดือนสำหรับนาฬิกา LONGINES ® ทุกรุ่นและการรับประกันห้า (5) ปีสำหรับนาฬิกากลไกอัตโนมัติที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021

การรับประกันระหว่างประเทศของ LONGINES ครอบคลุมความ ชำรุดบกพร่องของวัสดุและการผลิตที่มีอยู่ในขณะส่งมอบนาฬิกา LONGINES ที่ถูกซื้อ (“ความชำรุดบกพร่อง”) การรับประกัน จะมีผลบังคับใช้หากใบรับประกันลงวันที่และกรอกข้อมูลครบถ้วน โดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ LONGINES เท่านั้น (“ใบรับประกันที่มีผลสมบูรณ์”) ในช่วงระยะเวลาการรับประกันและการแสดงใบรับประกันที่มีผลสมบูรณ์ ท่านมีสิทธิได้รับการซ่อมแซม ความชำรุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่นาฬิกา LONGINES ของท่านไม่สามารถได้รับการซ่อมให้กลับมาสู่สภาพการใช้งาน ตามปกติได้ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. มีความยินดีจะทดแทนนาฬิกาของท่านด้วยนาฬิกา LONGINES เรือนใหม่ที่เหมือนกันหรือที่มีคุณลักษณะคล้ายกันจำนวนหนึ่งเรือน การรับประกันของนาฬิกาเรือนทดแทน จะสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาการรับประกันของนาฬิกาเรือนที่ ถูกทดแทน

ค้นหาการรับประกันของคุณ

โปรดป้อนหมายเลขการรับประกันและหมายเลขอ้างอิงของนาฬิกา และดูข้อมูลการรับประกันของคุณ สำหรับนาฬิกาที่ซื้อหลังจากเดือนกรกฎาคม 2020 เท่านั้น

Please be aware that

The warranty is only valid if the warranty certificate enclosed with your Longines® watch upon purchase is dated, fully and correctly completed and stamped by an official Longines® retailer.

Longines Watch Co. Francillon Ltd, will not accept under warranty any watch which do not match these conditions.
PS: Please read carefully our international guarantee in our instruction for use manual.

บัตรรับประกันที่เขียนด้วยลายมือของผู้จำหน่าย

1 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, model n° and case/serial number.

บัตรรับประกันที่ประทับตราหรือติดสติกเกอร์ของผู้จำหน่าย

2 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, sticker of model n° and case/serial number.

บัตรรับประกันที่เขียนด้วยลายมือหรือประทับตราของผู้จำหน่ายพร้อมด้วยวันที่ซื้อ

3 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, preprinted model n° and case/serial number.

การรับประกันนี้ของผู้ผลิต:

  • เป็นอิสระจากการรับประกันใดที่อาจจะได้รับจากผู้ขายซึ่งเป็นผู้รับผิดรับชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรับประกันดังกล่าว

  • ไม่ส่งผลกระทบประการใดต่อสิทธิของผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขาย หรือต่อสิทธิที่จำเป็นอื่นซึ่งผู้ซื้ออาจจะมีต่อผู้ขาย

บริการสำหรับลูกค้าของ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. ดูแลการบำรุงรักษานาฬิกา LONGINES ของท่านโดยสมบูรณ์ หากจำเป็นต้องได้รับการดูแล มอบนาฬิกาของท่านให้แก่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ LONGINES หรือ ศูนย์บริการ LONGINES ที่ได้รับอนุญาตซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของเราที่ www.longines.com ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตสามารถรับประกันการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานของ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.* La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Saint-Imier, Suisse. LONGINES ® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

การรับประกันไม่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้"

  • อายุของแบตเตอรี่

  • การสึกหรอตามปกติและการเสื่อมสภาพ (ยกตัวอย่างเช่น รอยขีดข่วนบนตัวเรือนและ/หรือกระจก การเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุ ตัวเรือน สายนาฬิกาและสายสร้อยที่ไม่ใช่โลหะ อาทิ หนัง ผ้า ยาง การเคลือบผิว PVD เฉดสีบรอนซ์)

  • ความเสียหายต่อส่วนใดของนาฬิกาอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม/ในทางที่ผิด การขาดการดูแล การละเลย อุบัติเหตุ (การกระแทก รอยบุบ การทำลายโดยสิ้นเชิง กระจกแตก ฯลฯ) การใช้งานนาฬิกาอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

  • ความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าประการใดอันมีสาเหตุจากการใช้งาน การไม่ทำงาน ควาาชำรุดบกพร่อง หรือ การขาดความแม่นยำของนาฬิกา LONGINES

  • นาฬิกา LONGINES ที่อยู่ในความดูแลของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (ยกตัวอย่างเช่น สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ บริการ หรือ การซ่อมแซม) หรือที่สภาพดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลงและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.


ข้อเรียกร้องอื่นต่อ La Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. ยกตัวอย่างเช่น สำหรับความเสียหายเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในการรับประกันฉบับนี้จะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้ง ยกเว้นสิทธิที่จำเป็นซึ่งผู้ซื้อสามารถยืนยันต่อผู้ผลิตได้

จะพบหมายเลขการรับประกันของฉันได้อย่างไร
บนบัตรรับประกัน Longines ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขการรับประกันของคุณได้ที่ด้านหลังของบัตรรับประกัน Longines
ซึ่งจะระบุจำเพาะอยู่ภายใต้คิวอาร์โค้ด (รหัส QR)

จะพบหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของฉันได้อย่างไร
บนบัตรรับประกัน Longines ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของคุณได้ที่ด้านหลังของบัตรรับประกัน Longines ของคุณ
ซึ่งเริ่มต้นด้วย « L » ตามด้วยตัวเลข 8 หลัก

บนนาฬิกา Longines ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของคุณได้บนนาฬิกา Longines ของคุณ หมายเลขนี้จะสลักไว้บนหลังตัวเรือนด้านนอก ซึ่งเริ่มต้นด้วย « L » ตามด้วยตัวเลข 5 หลัก

ฉันจะพบหมายเลขประจำนาฬิกาของฉันได้อย่างไร?
บนบัตรรับประกัน Longines ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของคุณได้ที่ด้านหลังบัตรรับประกัน Longines ของคุณ นี่คือตัวเลข 8 หลักแต่ละตัวที่สลักอยู่บนตัวเรือน

บนนาฬิกา Longines ของคุณ

นาฬิกา Longines แต่ละเรือนมีหมายเลขประจำเครื่อง (ตัวเลข 5 ถึง 8 หลัก) สลักไว้ที่ฝาหลังของตัวเรือนนาฬิกา หรือบนกลไก หากเป็นนาฬิการุ่นเก่า หากเลขสลักอยู่บนกลไก เราขอแนะนำให้คุณให้ช่างนาฬิกาหรือช่างทำอัญมณีเป็นผู้เปิดให้