Skip to Main Navigation Skip to Content Skip to Social Networks Skip to Bottom Navigation
ร้านค้าออนไลน์
picture ร้านค้าออนไลน์
ผลิตภัณฑ์
picture นาฬิกา
จักรวาลแห่ง Longines
picture จักรวาลแห่ง Longines
เครื่องมือค้นหาร้าน
picture เครื่องมือค้นหาร้าน
บริการลูกค้า
picture บริษัท
 
en en-AU en-GB en-US fr fr-CH de de-CH es it it-CH ko pl zh-Hans zh-Hant ja ru th tr pt

Search

background customer service

การรับประกันทั่วโลก

การรับประกันทั่วโลก

นาฬิกา LONGINES® ของคุณมีการรับประกันโดย Longines Watch Co. Francillon Ltd* เป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่ซื้อ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันดังกล่าว การรับประกัน LONGINES ทั่วโลกครอบคลุมข้อบกพร่องทางวัสดุและการผลิตซึ่งมีอยู่ ณ เวลาที่ส่งมอบนาฬิกา LONGINES ที่ซื้อ ("ข้อบกพร่อง") การรับประกันจะมีผลบังคับใช้เมื่อใบรับประกันมีการลงวันที่ไว้ มีการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการประทับตราโดยผู้จัดจำหน่าย LONGINES อย่างเป็นทางการ ("ใบรับประกันที่ถูกต้อง") ในระยะประกัน หากคุณแสดงใบรับประกันที่ถูกต้อง คุณสามารถนำนาฬิกาเข้าซ่อมแซมข้อบกพร่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่การซ่อมแซมไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมในการทำให้นาฬิกา LONGINES ของคุณกลับมาใช้งานได้ตามปกติ Longines Watch Co. Francillon Ltd รับประกันว่าจะเปลี่ยนนาฬิกา LONGINES ให้ใหม่ โดยเป็นนาฬิกาที่มีคุณลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับนาฬิกาที่เสียไป การรับประกันสำหรับนาฬิกาใหม่ที่เปลี่ยนให้จะสิ้นสุดหลังวันที่ซื้อนาฬิกาที่ถูกเปลี่ยนยี่สิบสี่ (24) เดือน

ค้นหาการรับประกันของคุณ

โปรดป้อนหมายเลขการรับประกันและหมายเลขอ้างอิงของนาฬิกา และดูข้อมูลการรับประกันของคุณ สำหรับนาฬิกาที่ซื้อหลังจากเดือนกรกฎาคม 2020 เท่านั้น

Please be aware that

The warranty is only valid if the warranty certificate enclosed with your Longines® watch upon purchase is dated, fully and correctly completed and stamped by an official Longines® retailer. Longines Watch Co. Francillon Ltd, will not accept under warranty any watch which do not match these conditions. PS: Please read carefully our international guarantee in our instruction for use manual.

บัตรรับประกันที่เขียนด้วยลายมือของผู้จำหน่าย

1 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, model n° and case/serial number.

บัตรรับประกันที่ประทับตราหรือติดสติกเกอร์ของผู้จำหน่าย

2 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, sticker of model n° and case/serial number.

บัตรรับประกันที่เขียนด้วยลายมือหรือประทับตราของผู้จำหน่ายพร้อมด้วยวันที่ซื้อ

3 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, preprinted model n° and case/serial number.

การรับประกันของผู้ผลิตข

  • ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันใดๆ ที่ผู้ขายอาจให้ไว้ การรับประกันจากผู้ขายอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว;

  • ไม่มีผลต่อสิทธิ์ของผู้ซื้อต่อผู้ขาย หรือสิทธิ์ที่บังคับตามกฎหมายอื่นใดซึ่งผู้ซื้ออาจมีต่อผู้ขาย

ฝ่ายบริการลูกค้าของ Longines Watch Co. Francillon Ltd จะดูแลนาฬิกา LONGINES ของคุณให้ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี หากต้องมีการดำเนินการทางเทคนิคใดๆ กับนาฬิกาของคุณ โปรดไว้วางใจติดต่อผู้จัดจำหน่าย LONGINES อย่างเป็นทางการหรือศูนย์บริการ LONGINES ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งระบุไว้ในรายการที่แนบมานี้ โดยบุคคลหรือศูนย์บริการเหล่านี้สามารถรับประกันการให้บริการตามมาตรฐานของ Longines Watch Co. Francillon Ltd ได้

การรับประกันของผู้ผลิตนี้ไม่คร

  • ระยะเวลาที่แบตเตอรี่ใช้งานได้
  • การเสื่อมสภาพตามปกติและการเปลี่ยนสภาพตามปกติเนื่องจากอายุของนาฬิกา (เช่น กระจกหน้าปัดมีรอยขีดข่วน, การเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุของสายและโซ่นาฬิกาที่ไม่ใช่โลหะ เช่น หนัง สิ่งทอ ยาง ที่มีการหลุดลอกของวัสดุเคลือบ);
  • ความเสียหายต่อส่วนใดๆ ของนาฬิกาอันเกิดจากการใช้นอกรูปแบบปกติ/ไม่ถูกต้อง การไม่ดูแลเอาใจใส่ ความประมาท อุบัติเหตุ (การกระทบกระเทือน การสึกหรอ การบดขยี้ กระจกหน้าปัดแตก ฯลฯ) การใช้นาฬิกาอย่างไม่ถูกต้อง และการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานที่ Longines Watch Co. Francillon Ltd ระบุไว้;
  • ความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายอันเป็นผลที่ตามมาไม่ว่าในลักษณะใดจากการใช้งาน การไม่ทำงาน ข้อบกพร่อง ความไม่เที่ยงตรง หรืออื่นๆ ของนาฬิกา LONGINES;
  • นาฬิกา LONGINES ที่ผ่านการดำเนินการบางอย่างจากผู้ไม่ได้รับอนุญาตจาก LONGINES (เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ การบำรุงรักษา การซ่อมแซม เป็นต้น) หรือถูกปรับเปลี่ยนจากสภาพเดิมโดยอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Longines Watch Co. Francillon Ltd

การเรียกร้องต่อ Longines Watch Co. Francillon Ltd ในกรณีใดๆ อันเกิดจากความเสียหายนอกเหนือจากการรับประกันข้างต้น ยกเว้นกรณีของสิทธิ์โดยบังคับตามกฎหมายที่ผู้ซื้ออาจมีต่อผู้ผลิต

จะพบหมายเลขการรับประกันของฉันได้อย่างไร
บนบัตรรับประกัน Longines ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขการรับประกันของคุณได้ที่ด้านหลังของบัตรรับประกัน Longines
ซึ่งจะระบุจำเพาะอยู่ภายใต้คิวอาร์โค้ด (รหัส QR)

จะพบหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของฉันได้อย่างไร
บนบัตรรับประกัน Longines ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของคุณได้ที่ด้านหลังของบัตรรับประกัน Longines ของคุณ
ซึ่งเริ่มต้นด้วย « L » ตามด้วยตัวเลข 8 หลัก

บนนาฬิกา Longines ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของคุณได้บนนาฬิกา Longines ของคุณ หมายเลขนี้จะสลักไว้บนหลังตัวเรือนด้านนอก ซึ่งเริ่มต้นด้วย « L » ตามด้วยตัวเลข 5 หลัก

ฉันจะพบหมายเลขประจำนาฬิกาของฉันได้อย่างไร?
บนบัตรรับประกัน Longines ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขอ้างอิงนาฬิกาของคุณได้ที่ด้านหลังบัตรรับประกัน Longines ของคุณ นี่คือตัวเลข 8 หลักแต่ละตัวที่สลักอยู่บนตัวเรือน

บนนาฬิกา Longines ของคุณ

นาฬิกา Longines แต่ละเรือนมีหมายเลขประจำเครื่อง (ตัวเลข 5 ถึง 8 หลัก) สลักไว้ที่ฝาหลังของตัวเรือนนาฬิกา หรือบนกลไก หากเป็นนาฬิการุ่นเก่า หากเลขสลักอยู่บนกลไก เราขอแนะนำให้คุณให้ช่างนาฬิกาหรือช่างทำอัญมณีเป็นผู้เปิดให้

เพิ่มผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมเปรียบเทียบแล้ว!

โปรดเลือกนาฬิกาอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบนาฬิกาได้ถึงสามแบบ

คุณได้ทำการลบรายการ %REF% ออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
คุณได้ทำการล้างรายการทั้งหมดออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
ความสนใจ

โปรแกรมเปรียบเทียบนี้จำกัดเพียง 3 รายการ

ตกลง

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำรายการนี้ออก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบออกทั้งหมด

ยกเลิก
ตกลง