Go to Main Navigation Go to Content Go to Social Networks Go to Bottom Navigation
ร้านค้าออนไลน์
picture ร้านค้าออนไลน์
นาฬิกา
picture นาฬิกา
จักรวาลแห่ง Longines
picture จักรวาลแห่ง Longines
เครื่องมือค้นหาร้าน
picture เครื่องมือค้นหาร้าน
บริการลูกค้า
picture บริษัท
 
/en-au /en-gb /fr /fr-ch /de /de-ch /es /it /it-ch /kr /pl /cn /hk /jp /ru /th /tr /pt

Search

background customer service

การรับประกันทั่วโลก

การรับประกันทั่วโลก

LONGINES มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเลือกเป็นเจ้าของนาฬิกาจากคอลเลคชั่นของเรา สิ่งประดิษฐ์เล็กๆ อันแสนมหัศจรรย์นี้ จะรับใช้คุณอย่างซื่อสัตย์เป็นเวลาหลายปี เราได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในการผลิตนาฬิกานี้ขึ้นและทำการตรวจสอบนาฬิกาอย่างเข้มงวดก่อนนำออกจำหน่าย นาฬิกา LONGINES® ของคุณมีการรับประกันโดย Longines Watch Co. Francillon Ltd* เป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่ซื้อ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันดังกล่าว การรับประกัน LONGINES ทั่วโลกครอบคลุมข้อบกพร่องทางวัสดุและการผลิตซึ่งมีอยู่ ณ เวลาที่ส่งมอบนาฬิกา LONGINES ที่ซื้อ ("ข้อบกพร่อง") การรับประกันจะมีผลบังคับใช้เมื่อใบรับประกันมีการลงวันที่ไว้ มีการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการประทับตราโดยผู้จัดจำหน่าย LONGINES อย่างเป็นทางการ ("ใบรับประกันที่ถูกต้อง") ในระยะประกัน หากคุณแสดงใบรับประกันที่ถูกต้อง คุณสามารถนำนาฬิกาเข้าซ่อมแซมข้อบกพร่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่การซ่อมแซมไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมในการทำให้นาฬิกา LONGINES ของคุณกลับมาใช้งานได้ตามปกติ Longines Watch Co. Francillon Ltd รับประกันว่าจะเปลี่ยนนาฬิกา LONGINES ให้ใหม่ โดยเป็นนาฬิกาที่มีคุณลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับนาฬิกาที่เสียไป การรับประกันสำหรับนาฬิกาใหม่ที่เปลี่ยนให้จะสิ้นสุดหลังวันที่ซื้อนาฬิกาที่ถูกเปลี่ยนยี่สิบสี่ (24) เดือน

Please be aware that

The warranty is only valid if the warranty certificate enclosed with your Longines® watch upon purchase is dated, fully and correctly completed and stamped by an official Longines® retailer. Longines Watch Co. Francillon Ltd, will not accept under warranty any watch which do not match these conditions. PS: Please read carefully our international guarantee in our instruction for use manual.

1 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, model n° and case/serial number.

2 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, sticker of model n° and case/serial number.

3 Stamp/sticker from the retailer, handwritten purchase date, preprinted model n° and case/serial number.

การรับประกันของผู้ผลิตข

  • ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันใดๆ ที่ผู้ขายอาจให้ไว้ การรับประกันจากผู้ขายอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว;

  • ไม่มีผลต่อสิทธิ์ของผู้ซื้อต่อผู้ขาย หรือสิทธิ์ที่บังคับตามกฎหมายอื่นใดซึ่งผู้ซื้ออาจมีต่อผู้ขาย

ฝ่ายบริการลูกค้าของ Longines Watch Co. Francillon Ltd จะดูแลนาฬิกา LONGINES ของคุณให้ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี หากต้องมีการดำเนินการทางเทคนิคใดๆ กับนาฬิกาของคุณ โปรดไว้วางใจติดต่อผู้จัดจำหน่าย LONGINES อย่างเป็นทางการหรือศูนย์บริการ LONGINES ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งระบุไว้ในรายการที่แนบมานี้ โดยบุคคลหรือศูนย์บริการเหล่านี้สามารถรับประกันการให้บริการตามมาตรฐานของ Longines Watch Co. Francillon Ltd ได้

การรับประกันของผู้ผลิตนี้ไม่คร

  • ระยะเวลาที่แบตเตอรี่ใช้งานได้
  • การเสื่อมสภาพตามปกติและการเปลี่ยนสภาพตามปกติเนื่องจากอายุของนาฬิกา (เช่น กระจกหน้าปัดมีรอยขีดข่วน, การเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุของสายและโซ่นาฬิกาที่ไม่ใช่โลหะ เช่น หนัง สิ่งทอ ยาง ที่มีการหลุดลอกของวัสดุเคลือบ);
  • ความเสียหายต่อส่วนใดๆ ของนาฬิกาอันเกิดจากการใช้นอกรูปแบบปกติ/ไม่ถูกต้อง การไม่ดูแลเอาใจใส่ ความประมาท อุบัติเหตุ (การกระทบกระเทือน การสึกหรอ การบดขยี้ กระจกหน้าปัดแตก ฯลฯ) การใช้นาฬิกาอย่างไม่ถูกต้อง และการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานที่ Longines Watch Co. Francillon Ltd ระบุไว้;
  • ความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายอันเป็นผลที่ตามมาไม่ว่าในลักษณะใดจากการใช้งาน การไม่ทำงาน ข้อบกพร่อง ความไม่เที่ยงตรง หรืออื่นๆ ของนาฬิกา LONGINES;
  • นาฬิกา LONGINES ที่ผ่านการดำเนินการบางอย่างจากผู้ไม่ได้รับอนุญาตจาก LONGINES (เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ การบำรุงรักษา การซ่อมแซม เป็นต้น) หรือถูกปรับเปลี่ยนจากสภาพเดิมโดยอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Longines Watch Co. Francillon Ltd

การเรียกร้องต่อ Longines Watch Co. Francillon Ltd ในกรณีใดๆ อันเกิดจากความเสียหายนอกเหนือจากการรับประกันข้างต้น ยกเว้นกรณีของสิทธิ์โดยบังคับตามกฎหมายที่ผู้ซื้ออาจมีต่อผู้ผลิต

เพิ่มผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมเปรียบเทียบแล้ว!

โปรดเลือกนาฬิกาอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบนาฬิกาได้ถึงสามแบบ

คุณได้ทำการลบรายการ %REF% ออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
คุณได้ทำการล้างรายการทั้งหมดออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
ความสนใจ

โปรแกรมเปรียบเทียบนี้จำกัดเพียง 3 รายการ

ตกลง

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำรายการนี้ออก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบออกทั้งหมด

ยกเลิก
ตกลง